PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i februar

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar februar 2017.

1. februar

Styremøte FFV – Are Skaar Nielsen

2. februar

Møte Varde Hartmark om bransjeanalysen – Tor Backe, Tirill Ilebekk Hansen

Møte BNL om sentral godkjenning – Oddgeir Tobiassen

1.-2. februar

Enovakonferansen, Trondheim – Eli Heyerdahl Eide

3. februar

Møte sprinklerutdanning – Are Skaar Nielsen, Tor Backe

Revisjon varmenormen med Skarland – Eli Heyerdahl Eide

6. februar

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Vestfold – Are Skaar Nielsen

7. februar

Møte om byggeplass, utprøving av KS  – Tor Backe, Oddgeir Tobiassen

Styremøte avdeling Møre og Romsdal –  Eli Heyerdahl Eide

8. februar

Vannskadekurs med AOG-Gruppen, Bergen – Are Skaar Nielsen

Møte Blimester.com – Tor Backe

Avdelingsmøte, Kristiansand – Oddgeir Tobiassen

9. februar 

Forum for opplæringskontorene – Are Skaar Nielsen

Styremøte Kvinnenettverk Rørbransjen  –  Eli Heyerdahl Eide, Anette Ramstad

Teknisk revisjon av akordtariffen – Oddgeir Tobiassen

10. februar

Samarbeidsmøte med flere leverandører om elektroniske sjekklister – Tor Backe

Bransjedirektørmøte BNL – Tor Backe

13. februar

Møte elektroniske sjekklister i VVS-bransjen – Oddgeir Tobiassen 

13.-16. februar

Våtromskurs, Vestfold – Are Skaar Nielsen

14. februar

Møte TEK10/TEK17 med Lavenergiprogrammet –  Eli Heyerdahl Eide

15. februar

NS 3456, FDV Boliggruppe – Oddgeir Tobiassen

16. februar

Styremøte Rørentreprenørene Norge – Tor Backe

Møte om Grønt skifte EU-pakka, BNL –  Eli Heyerdahl Eide

Møte hos DiBK, Digitalisering av byggesak –  Martin Andersen

20. februar

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Buskerud – Are Skaar Nielsen

Bransjedirektørmøte BNL – Tor Backe

21. februar

Møte Vannskadekontoret, Oslo – Are Skaar Nielsen

22-23. februar

Nornorsk mesterskap, Tromsø – Are Skaar Nielsen, Anette Ramstad

Fjernvarme i Oslo: Hafslund, Eli Heyerdahl Eide

Arbeidsmøte om ny plattform KS-systen  – Martin Andersen, Oddgeir Tobiassen

27. februar

Bransjedirektørmøte BNL – Tor Backe

Styremøte kvinnenettverk rørbransjen, Oslo –  Eli Heyerdahl Eide

Møte Mesternemnda, nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) – Oddgeir Tobiassen

27.-28. februar

Møte VVS-installatørene, Nordisk samarbeidsmøte, Stockholm – Are Skaar Nielsen, Oddgeir Tobiassen

28. februar

Møte med Rørentreprenørene Norge Hedmark og Oppland – Tor Backe

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no