PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i juni

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar juni 2017.

1. juni

Møte med Utleieforeningen vedr brakkeforhold på byggeplass og tekst i arb.miljø loven samt fellesoverenskomst – Eli Heyerdahl Eide

9.-11. juni

Generalforsamling Rørentreprenørene Norge – Alle

6. juni

Møte Cordell – Tor Backe, Oddgeir Tobiassen

8. juni

Befaring og visning av prøvestasjoner og bygget til avd buskerud i Mjøndalen sammen med styret i avdeling Møre og Romsdal – Eli Heyerdahl Eide

12. juni

Møte med Cobuilder – Tor Backe

Styremøte i Blimester.com – Tor Backe

Årsmøte i Blimester.com – Tor Backe

13. juni

Kalkulasjonskurs – Trondheim – Oddgeir Tobiassen

15. juni

Styringsmøte iFag – Tor Backe

Møte Fellestjenester DIBK/Altinn – Oddgeir Tobiassen

16. juni

Møte med ADK-rådet – Martin Andersen

19. juni

Enklere varme, styringsgruppemøte hos Norconsult i Sandvika – Eli Heyerdahl Eide

Miljøforum, BNL – Eli Heyerdahl Eide

19.-20. juni

BAS-kurs Mjøndalen – Martin Andersen

20. juni

Møte i strategigruppe BNL–   Tor Backe

Møte med Ganske Enkelt AS – Eli Heyerdahl Eide

21. juni

Nordisk styringsgruppe – Tor Backe

Styremøte i boligmappa AS – Tor Backe

Møte UDIR – digitale eksamener – Oddgeir Tobiassen

Møte Sensenet – nye rørweb – Oddgeir Tobiassen, Martin Andersen

Møte med Ove Hanstad avdelingsleder Trøndelag, Trondheim  – Eli Heyerdahl Eide

Presentasjon av forskningsresultater i Annex 40, Trondheim – Eli Heyerdahl Eide

22. juni

Møte med Sophie, rørleggerlærling hos Knut Jensen AS – Eli Heyerdahl Eide

23. juni

Ingeborg nettverk – etablering av fadderordningen – Eli Heyerdahl Eide

26. juni

Møte DIBK – Tilsyn/sentral godkjenning  – Oddgeir Tobiassen, Tor Backe

28. juni

 

Fagkomite for rørhåndboka 2018 –  Martin Andersen

29. juni

Heldagsmøte med nyvalgt styreleder Torkild Korsnes – Tor Backe

Møte Oslo Kommune – elektronisk byggesøknader – Oddgeir Tobiassen

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581