PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i mai

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar mai 2017.

3. mai

Teknisk revisjon akkordtariffen– Oddgeir Tobiassen

Styremøte Blimester.com – Tor Backe

4.-5. mai

Ifag brukermøte – Are Skaar Nielsen

5. mai

Møte med ledelsen i Bademiljø – Tor Backe, Oddgeir Tobiassen, Eli Heyerdahl Eide

8. mai

Bransjedirektørmøte i BNL – Tor Backe

9. mai

Møte med Skarland Press og dessuten BNLs Håndverkerforum – Tor Backe

10. mai

Arbeidsmøte opplæringsutvalget Fagrådet for våtrom – Oddgeir Tobiassen

Statusmøte – Rørweb– Oddgeir Tobiassen, Martin Andersen

12. mai

Muntlig sensur mesterkandidater– Oddgeir Tobiassen, Martin Andersen

8.-11. mai

Våtromskurs, Skien – Are Skaar Nielsen

15. mai

Bransjedirektørmøte i BNL – Tor Backe

16. mai

DiBK- føringsveier – Are Skaar Nielsen

Møte med Gjensidige, vannskadeprosjektet – Are Skaar Nielsen, Tor Backe

15.-16. mai

Baskurs - Ålesund – Oddgeir Tobiassen, Martin Andersen

18. mai

Medlemsmøte avdeling Oslo -Sentral godkjenning – Oddgeir Tobiassen

23. mai

Generalforsamling Fagrådet for våtrom – Oddgeir Tobiassen, Are Skaar Nielsen

Møte i RørNorges SMB-utvalg – Eli Heyerdahl Eide, Martin Andersen,  Tor Backe

24. mai

Statusmøte – Rørweb – Oddgeir Tobiassen, Martin Andersen

Styremøte i boligmappa AS – Tor Backe

29. mai

Eiermøte i Håndverkerklagenemnda – Tor Backe

30. mai

Årsmøte avdeling Finnmark - Alta, Sentral godkjenning – Oddgeir Tobiassen

Dialogmøte fellestjenester Bygg – Altinn – Oddgeir Tobiassen

Møte i Entreprenørutvalget  – Tor Backe

31. mai

BNLs Generalforsamling – Tor Backe

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581