PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i mars

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar mars 2017.

1. mars

Sjaktmøte – Are Skaar Nielsen

2. mars

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Telemark – Are Skaar Nielsen

Møte med potensielle medlemsbedrifter Oppland – Oddgeir Tobiassen, Tor Backe

3. mars

Møte sprinklerutdanning – Are Skaar Nielsen, Tor Backe

6. mars

Oppdatering – RS kalk/Cordel – Oddgeir Tobiassen

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Østfold – Are Skaar Nielsen

Bransjedirektørmøte i BNL, Møte om Fordelstorget (medlemstilbud i BNL-familien) – Tor Backe

7.-8. mars

Kalkulasjonskurs/RS kalk/Cordel – Oddgeir Tobiassen

8. mars

Møte entreprenørutvalget – Are Skaar Nielsen, Tor Backe

9.mars

Møte med byråden i Oslo – Are Skaar Nielsen

Møte i BNLs Forum for høyere utdanning – Martin Andersen

10. mars

Møte med Standard Norge om prissystem – Tor Backe

13. mars

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Romerike – Are Skaar Nielsen

Møte i BNL om BNLs strategiplan – Tor Backe

14. mars

Oppdatering – RS kalk/Cordel – Oddgeir Tobiassen

15. mars

Standard Norge - komitemøte NS 3456, FDV Boliggruppe – Oddgeir Tobiassen

Årsmøte Buskerud – Tor Backe 

16. mars

Møte i Bygg Reis Deg programkomite – Tor Backe 

Møte med ledelsen i Bademiljø – Tor Backe 

17. mars

Møte productXchange – Oddgeir Tobiassen

Kompetanseforum, BNL – Are Skaar Nielsen

Møte med Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) –  Eli Heyerdahl Eide

20. mars

Miljøforum, BNL –  Eli Heyerdahl Eide

Møte i Rørentreprenørene Norge avdeling Oslo –  Eli Heyerdahl Eide

BNLs bransjedirektørmøte – Tor Backe 

21. mars

Komitemøte teknisk revisjon av akkordtariffen – Oddgeir Tobiassen

22. mars

Møte advokat William Bugge, Help forsikring – Tor Backe 

21-23. mars

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Bodø/Mo i Rana/Sortland – Are Skaar Nielsen

23. mars

SMB utvalgsmøte –  Eli Heyerdahl Eide

27.mars

Møte i NHO om regionssamarbeid –  Eli Heyerdahl Eide

BNLs bransjedirektørmøte – Tor Backe 

28. mars

Møte med Rud Vgs. om kryssløp yrkesfag/studiespes. – Are Skaar Nielsen, Oddgeir Tobiassen

29.-30. mars

Varmepumpekonferansen, Fornebu –  Eli Heyerdahl Eide. Anette Ramstad

30. mars

Kurs "Vannskadesikker Rørentreprenør", Oslo – Are Skaar Nielsen

Orienteringsmøte Allier gruppen Bergen, Nytt styringssystem Rørweb/Rørapp – Oddgeir Tobiassen

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no