PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i september

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar på i september 2017.

1. september

Møte Oslo kommune - digital søknad - Oddgeir Tobiassen

4. september

Møte i BNL med styreledere og bransjedirektører - Tor Backe

Gjennomgang av VVS-tegning med FLOW Trøndelag - Martin Andersen

Rekrutteringsmøte bedrift - Oddgeir Tobiassen

5. september

Kurs, WebSystem med Halvorsen & sønn AS - Martin Andersen

6. september

Styremøte Ingeborg Nettverk - kvinnenettverk i rørbransjen - Eli Heyerdahl Eide

7. september

Møte med avdeling Buskerud - Eli Heyerdahl Eide

11. september

Bransjedirektørmøte BNL - Tor Backe

12. september

Styremøte, Boligmappa - Tor Backe

13. september

Styremøte, Rørentreprenørene Norge (13.-14. september)

14.-17. september

Faglærersamling - Martin Andersen, Ingebjørg Martinsen

17. september

Internt instruktørseminar - RørNorge - Oddgeir Tobiassen

18. september

Møte, Håndverkerklagenemnda - Tor Backe

BNL – Miljøforum - Eli Heyerdahl Eide

19. september

Altinn - Dialogmøte fellestjenester DiBK - Martin Andersen, Oddgeir Tobiassen

TEK17 - møte DiBK - Oddgeir Tobiassen

Møte med Assemblin - Eli Heyerdahl Eide

20. september

Kurs, WebSystem og Rørapp - Skien/- Martin Andersen, Oddgeir Tobiassen

Medlemsmøte Romerike - TEK17 – Endringer for rørbransjen, Tilsyn i bedrifter – etterlevelse av KS, Kompetansekrav sentral godkjennning - Martin Andersen, Oddgeir Tobiassen

21. september

Lærermøte ADK 1 (21.-22. september) - Martin Andersen, Oddgeir Tobiassen

Utslippsfrie byggeplasser – konferanse - Eli Heyerdahl Eide

25. september

Bransjedirektørmøte, BNL - Tor Backe

26. september

Kompetanseforum BNL - Oddgeir Tobiassen

28. september

Brødrene Dahl 100 år (28.-29. september) - Eli Heyerdahl Eide

29. september

Gjennomgang av WebSystem/RørApp med NTI AS - Martin Andersen

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581