PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Som medlem av Rørentreprenørene Norge får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Blant disse er Rørentreprenørene Norges KS-system, innkjøpstorget, juridisk og teknisk bistand og Håndverkerklagenemnda.

Vi jobber for tiden med å lage en digital løsning for våre medlemsfordeler. Dersom du har spørsmål i mellomtiden kan du kontakte Anne Lise Ihle.
Klikk på bildet over for oversikt over de viktigste fordelene med medlemskap.

Rørhåndboka er rørleggerens oppslagsverk i hverdagen. Den oppdateres årlig – både i elektronisk og trykket versjon.

Vårt kvalitetssikringssystem er et internettbasert program for bedrift og prosjekter. Programmet benyttes både som infobase for bedrift og som prosjekteringsverktøy. Dokumentasjonen tar for seg alle faser i prosjektgjennomføringen fra prekvalifisering til utarbeidelse av sluttdokumentasjon. I tillegg inneholder programmet et bransjebibliotek og løsninger for kvalitetssikring og HMS, styringssystem (KS), DDV og FDV.

RS'Kalk windows er et kalkulasjonssystem skreddersydd for og utviklet i samarbeid med VVS-bransjen.
Programmet omhandler kalkulasjon av mindre tilbud og prosjektanbud basert på Norsk Standard.

Profilering
Vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å benytte vårt emblem for å synliggjøre organisasjonstilknytning. Alle medlemmer får tilgang til komplett profilpakke.

www.rornorge.no: Du er søkbar for publikum på søkemotoren på Rørentreprenørene Norges nettsider.
www.skikkeligrørlegger.no: Gjennom dagspressen og forbrukerportalen Skikkeligrørlegger.no synliggjør vi viktigheten av faglært arbeidskraft og dokumenterte produkter. Rørleggerens kompetanse er avgjørende for et godt resultat. I tillegg til et stort antall artikler om ulike løsninger, vedlikehold, vannskadeforebygging og valg av rørleggere, har vi utarbeidet en rekke sjekklister med nyttige tips og råd. Alle våre medlemmer profileres gjennom dette prosjektet og gjennom søkemotoren her.
www.Rorfag.no: Alle medlemsbedrifter ligger søkbare i databasen.

Utdanning og læremateriell
Rørentreprenørene Norge utvikler kontinuerlig kurs- og læremateriell som sørger for at medlemmene får lett og rimelig tilgang til oppdatering og videreutvikling av sine fagkunnskaper.

E-læring
Bedre opplæring og felles kompetanseplattform for alle landets lærlinger.

Informasjon
Som Rørentreprenørene Norge-medlem mottar du følgende utgivelser automatisk og gratis:
Rørfag
Rørhåndboka
Nyhetsbrev

Spesialassistanse
Husk at du som medlem alltid har tilgang til spesialassistanse innen jus, administrasjon, økonomi og fagspørsmål.

Næringspolitikk
Rørentreprenørene Norge er en branseorganisasjon som både alene, - og sammen med Byggenæringens Landsforening (BNL) og andre organisasjoner, arbeider for å styrke og bedre bransjens rammebetingelser. Dette skjer gjennom aktiv påvirkning av myndigheter, kunder og politiske institusjoner.

Ønsker du å få tilsendt brosjyre over alle medlemsfordeler, kan du kontakte Annie Irene Tukun Houmøller på telefon
23 08 76 59.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581