PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Medlemsfordeler

Som medlem av Rørentreprenørene Norge får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Ta tjenestene i bruk og sørg for å få mest mulig igjen for medlemskapet. Det skal lønne seg å være medlem i Rørentreprenørene Norge! Klikk på ikonene under for å lese mer.
 

  • møteplass

    Møteplass

    Som medlem har du tilgang til et bransjefellesskap på tvers av markedsorientering og geografi.
  • Rabattavtaler

    Medlemmer har tilgang til en rekke fordelsavtaler fremforhandlet av både Rørentreprenørene Norge og BNL-fellesskapet. Klikk her for full oversikt.
  • Næringspolitikk

    Rørentreprenørene Norge arbeider for å styrke og bedre bransjens rammebetingelser.
  • Rekruttering og utdanningspolitikk

    Foreningen jobber aktivt mot myndigheter for å sikre god og relevant utdanning i tråd med bransjens behov. Vi driver rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom i nært samarbeid med bransjens 13 opplæringskontorer.
  • Medlemsservice

    Medlemmer kan kontakte Rørentreprenørene Norge for hjelp med arbeidsgiverspørsmål, tvistesaker, kontraktforståelse og tekniske spørsmål.
  • Håndverkerklagenemnda

    Organisasjonen er part i klagenemnda som behandler tvister mellom forbruker og medlemsforetak
  • Firmaverktøy

    Våre firmaverktøy er utvikler for å forenkle bedriftenes arbeidshverdag, og gjør det enkelt å oppfylle krav til dokumentasjon, rapportering og kvalitetssikring (RørWeb og RørApp)
  • illustrasjon: prognose

    Markedsprognoser og markedsanalyser

    Medlemmer får tilgang til nøkkeltallsanalyse og prognosetall for byggnæringen generelt og rørbransjen spesielt. Logg deg inn i medlemsportalen for å laste ned rapporter.
  • illustrasjon: advokat

    Advokathjelp

    Medlemmer har kostnadsfri tilgang til juridisk bistand fra administrasjonen. Bedrifter med inntil 50 ansatte tilbys meget gunstig advokatforsikring.
  • illustrasjon: forsikring

    Forsikring

    Vi har gunstige avtaler om bl.a. yrkesskadeforsikring, næringsbilforsikring, bedriftsforsikring og helseforsikring.
  • illustrasjon: tjenestepensjon

    Kollektiv tjenestepensjon

    Vi har avtale om kollektiv tjenestepensjon til gunstige betingelser uavhengig av pensjonsordning.
  • illustrasjon: garanti

    Garanti

    Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om garantiordninger i byggesaker som alle medlemmer kan benytte seg av.
  • illustrasjon: profilering

    Profilering

    Medlemmer oppfordres til aktiv profilering av sitt medlemskap. Rørentreprenørene Norges emblem symboliserer seriøsitet, kompetanse og kvalitet. Logg inn i medlemsportalen for fri tilgang til profilmal og relevante filer.
  • Rørhåndboka

    Medlemmer mottar hvert år Rørhåndboka gratis og automatisk.
  • illustrasjon: materiell

    Kurs- og læremateriell

    Vi utvikler kurs- og læremateriell som gir medlemmer lett og rimelig tilgang til oppdatering og videreutvikling. Organisasjonen utvikler også felles kompetanseplattform for lærlinger: e-læring og iFag.
  • Kurs

    Vi utvikler og organiserer kurs for medlemmer. Deriblant våtromskurs, baskurs og prosjektlederkurs, samt kurs innenfor standarder, kontrakter og tolkning av regelverk
  • illustrasjon: info

    Informasjon

    Rornorge.no oppdateres jevnlig med siste nytt fra bransjen og organisasjonene. Medlemmer har adgang til lukket medlemsportal, og mottar månedlige nyhetsbrev med informasjon fra foreningen.
  • Rørfag

    Tidsskriftet eies av Rørentreprenørene Norge. Medlemmer mottar bransjens ledende magasin helt gratis. Kun medlemsbedrifter er søkbare i Røreggerguiden på rorfag.no
  • illustrasjon: synlighet

    Synliggjøring

    Vi jobber for å synliggjøre de seriøse aktørene i rørbransjen, overfor interne og eksterne målgrupper.
  • Forbrukermateriell

    Forbrukerportalen skikkeligrørlegger.no driftes av organisasjonen og tilbyr objektiv informasjon til forbrukerne om blant annet valg av fagfolk og produkter. Medlemmer profileres på nettsidene.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581