PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Samling kompetansekrav

  Historisk bred samling for å vurdere kompetansekrav

  36 deltakere har de siste to dagene vært samlet for å se på kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. Rørentreprenørene Norge var representert med Oddgeir Tobiassen, direktør kompetanse og utvikling, og Kåre Ravndal fra Sig. Halvorsen AS.
 • Tor Backe

  Krever flere tiltak mot arbeidsmiljøkriminalitet

  Arbeidsmiljøkriminaliteten i forbrukermarkedet bekymrer RørNorge-sjefen mer enn situasjonen i proffmarkedet. Bransjen ønsker fart på nødvendige tiltak.
 • Tor Terje Bjarne

  Endelig i mål med FL-VA/VVS 2016

  Etter halvannet år med intense og konstruktive drøftelser, kom forhandlingsdelegasjonene fra de tre foreningene VVP, NRF og Rørentreprenørene Norge onsdag 8. juni 2016 endelig frem til en ny avtale om bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL- VA/VVS 2016.
 • Heikki Twitter

  Stortinget skjerper energikravene

  Minst 60 prosent av netto varmebehov i nybygg over 1000 m2 må dekkes av annet enn direktevirkende elektrisitet.
 • Eli Heyerdahl Eide på Stortinget

  Høring om Energimeldingen 2016

  I dag har fagsjef for energi og miljø, Eli Heyerdahl Eide vært på Stortinget for å fremme vannbåren varme i høring om Energimeldingen 2016. Se hele innlegget her.
 • geir flan thollefsen

  Tariffoppgjøret i havn

  Onsdag ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2016 – 2018 - 16 timer på overtid!
 • eli h eide

  RørNorge i åpen høring på Stortinget

  – Fremtiden er vannbåren, understreket RørNorges fagsjef overfor Kommunal- og forvaltningskomiteen.
 • tor backe

  Departementet gir overgangsperiode på 2,5 år

  Etter at Rørentreprenørene Norge gjorde motstand mot ny sentral godkjenning, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet snudd.
 • Eli Hermine Heyerdahl Eide

  Slik må vi endre oss for å henge med TEK-endringene

  I følge Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) tilfredstiller både vannbåren og luftbåren varme kravene til energifleksible varmesystemer. Det betyr at vi ikke lenger får «hjelp» fra lovverket til å selge inn vannbåren varme.
 • Oddgeir Tobiassen

  – Besparelser henger sammen med forbedringer

  Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge) var tydelig på at det må bli tydelige kompetansekrav og større fokus på driftskostnader og energifleksibilitet under DiBKs møte "TEK17: Hvordan redusere kostnader i TEK10" tirsdag 19. mai.
 • Rørbransjens tilbakemelding om nye energikrav

  I Europa ville DiBKs forslag til energikrav være helt utenkelig. Der mener man at direkte oppvarming med elektrisitet fra fornybare kilder kan sammenlignes med å «dusje i champagne»
 • Stefan Löfvens regjering

  Vil senke ROT-fradraget

  Flere svenske byggefirma reagerer på den svenske regjeringens forslag om å kutte ROT-fradraget fra 20 til 50 prosent.
 • Forslag til nye energiregler – to skritt tilbake?

  På bakgrunn av DiBKs forslag til nye energiregler i teknisk forskrift som ble sendt ut på høring den 16. februar 2015, kan man stille seg spørsmålet om hvilke formål de nye energiregler skal fremme.
 • Bør du ta NS 3600-kurs?

  Mange medlemsforetak får tilbud om kurs i "NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig" fra ulike kursarrangører. Flere av kursene er imidlertid rettet mot takseringsbransjen - noe som gjør dem mindre aktuelle for vår bransje.
 • Trekk uten dokumentasjon

  Fra årsskiftet 2014-2015 gjelder det å holde tunga rett i munnen når det kommer til dokumentasjon på oppgraderinger som er gjort i din bolig. Har du ikke orden i dette, synker boligen i verdi når den skal selges.
 • Endringer i TEK10 fra nyttår

  Fra nyttår endrer Kommunal- og moderniserings-departementet flere krav til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no