PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

NRLs Kvalitetssikringssystem

Dataprogram som benyttes til utarbeidelse av - KS- og HMS-dokumentasjon for foretaket - KS- og HMS-dokumentasjon for prosjekter - søknadsdokumentasjon for tillatelse til tiltak

Programmet er enkelt, brukervennlig og gir

  • store besparelser i kvalitetssikringsarbeidet
  • automatisk utfylling av søknadsblanketter
  • muligheter for gjenbruk av tidligere utarbeidede  prosjekter og søknadsdokumentasjon
  • muligheter for elektronisk distribusjon av  dokumentasjon

Databasen inneholder

  • komplett KS- og HMS dokumentasjon for foretaket
  • komplett søknads- og HMS dokumentasjon for  tillatelse til tiltak
  • ferdiglagde prosjektmapper for prekvalifisering, små og store VVS-anlegg, håndbøker mm.
  • register for kommuner og ansvarlige søkere
  • register for igangværende og avsluttede prosjekter 

Rørentreprenørene Norges Kvalitetssystem er tilpasset systemkravene i Godkjenningsforskriften og Internkontrollforskriften.

Rørentreprenørene Norges Kvalitetssystem kan installeres på lokal PC eller i nettverk og passer for både store og små foretak

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581