PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Rørhåndboka - VVS-bransjens praktiske oppslagsbok med kalender

Som medlem av Rørentreprenørene Norge mottar du årlig et eksemplar av rørhåndboka - gratis! Dette er en spesialutgave for Rørentreprenørene Norges medlemmer, og inneholder også Rørentreprenørene Norges medlemsmatrikkel.

Rørhåndboka inneholder:

Komprimert fagstoff som er nyttig for rørleggeren i hans daglige arbeid. Fagteknisk stoff, praktisk regning, tekniske tabeller og symboler. Huskeliste foran hvert kapittel, hvor man kan kontrollere utført arbeid. Årskalender med plass for notater.

Rørhåndboka utgis av Skarland Press AS, og fås både i papir- og digitalversjon.
Bestilling: kundeservice@skarland.no eller på Skarland Press' nettsider.

Telefon: 22 70 83 00, faks: 22 70 83 01

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581