PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

RS Kalk Windows

RS Kalk Windows er en modul i Cordel datasystem. Når du har skaffet deg programmet har du allerede på plass grunnregistre og menyer som benyttes i andre moduler i datasystemet. Du kan når som helst utvide programmet med andre moduler i det totale systemet.

Bruks- og vedlikeholdsavtale

Samtidig som du kjøper RS Kalk Windows, inngår du samtidig en bruks- og vedlikeholdsavtale for programmet.

For deg som bruker er det en trygghet slik at du får hjelp når du trenger bistand, f.eks ved installasjon, bruk, eller dersom det dukker opp andre vanskeligheter i programmet. I avtalen får du ubegrenset tilgang på support, f.eks telefonstøtte, fra Systemkonsult AS. Ved behov for faglig bistand kan du dessuten ta kontakt med Rørentreprenørene Norge.

RS Kalk Windows er også i kontinuerlig utvikling og skal blant annet tilpasses endringer i andre operativsystemer, Norsk Standard, prisbøker og akkordtarif for å nevne noen.

Prising

Priser for programvare og bruks- og vedlikeholdsavtale baseres per bruker. Ved behov kan en bruker maksimalt installere på tre maskiner (f.eks jobb,- hjemme,- og bærbar pc).  Ved kjøp av kalkulasjonsprogram for flere fag, følges priser som ved flere brukere.

For nærmere informasjon om priser og bestilling:

Systemkonsult AS
Postboks 7618 Spjelkavik
6022 Ålesund

Telefon: 70 17 84 00
www.systemkonsult.no

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581