PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Resultat av de lokale lønns-forhandlingene

De fleste medlemsforetakene har nå gjennomført de lokale lønnsforhandlingene med rørleggerne etter at de sentrale tarifforhandlingene ble avsluttet i mai 2014.

I tråd med tidligere praksis har deretter hver enkelt NRL-avdeling innhentet lokale tall og sendt dem inn til NRL sentralt.

Så langt vi kan se, har lønnsutviklingen i snitt vært relativt moderat og innenfor de rammer som BNL/NHO har lagt til grunn for tariffoppgjøret.

Tilleggene går fra 1 prosent tillegg opp til 10,4 prosent(!), med hovedtyngden på rundt 2,5-3 prosent.

Sør-Rogaland topper lønnsnivået med en timelønn på 260 - uten at årets lønnsstigning er høyere enn rundt 3 prosent.

Hele listen kan hentes på NRLs hjemmesider for den interesserte arbeidsgiver.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581