PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Tor Backe

  /

  Administrerende direktør

  Adm. leder sekretariatet
  Sekretær GF og styre
  Juridisk fagansvarlig
  Næringspolitikk
  NHO, BNL, GCP-Europe
  Rørentreprenørene Norges avdelinger

  95775000
 • Oddgeir Tobiassen

  /

  Direktør kompetanse og utvikling

  NRL webSystem
  RS kalk/Cordel
  Kompetanseutvikling og utdanning
  Videreutdanning
  Kvalitetssikring HMS/DDV/FDV
  Akkordtariff - kalkulasjon
  Kursutvikling og undervisning
   

 • Tirill Ilebekk Hansen

  /

  Kommunikasjonssjef

  Ekstern og intern kommunikasjon
  Pressekontakt
  Webredaktør Skikkeligrørlegger.no og Blirørlegger.no
  Sosiale medier
  Markedsføring
  Trykksaker

 • Martin Andersen

  /

  Fagsjef kvalitetssikring

  NRL WebSystem

  Kvalitetssikring HMS/DDV/FDV

  Mesterutdanningen

  Kursinstruktør

  Utviklingsarbeid

 • Are Skaar Nielsen

  /

  Fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering

  Fagteknikk - Grunnopplæring
  Kursinstruktør
  Utviklingsarbeid
  Vannskadeprosjekt – oppfølging og videreføring
  Yrkes-NM
  Faglærersamlinger

  95526270
 • Eli Heyerdahl Eide

  /

  Fagsjef energi og miljø

  Lede organisasjonens arbeid innenfor energi og miljø
  Oppfølging av medlemsbedrifter
  Representant i relevante faglige fora
  Avdelingenes kontaktperson utad

  99244779
 • Anne Lise Ihle

  /

  Adm. sekretær

  Kontoradministrasjon
  Generalforsamlinger, styremøter, entreprenørkonferanser – teknisk gjennomføring
  IK- håndbok
  Innkjøp og vedlikehold
  Ajourhold kontoplan og prosjekter
  Saksarkiv – ajourhold og oppdatering

 • Annie Irene Tukun Houmøller

  /

  Organisasjonskonsulent

  Medlemskap
  Medlemsfordeler
  Ifag - sekretariat
  Avdelingslederkonferanser - teknisk gjennomføring
  Håndverkerklagenemnda - sekretariat

 • Ingebjørg Martinsen

  /

  Kurs- og kompetansekonsulent

  Kurs /konferanser, faglærersamlinger - teknisk gjennomføring
  Yrkes-NM - praktisk gjennomføring
  Kontakt med opplæringskontorene og fagskolene
  Læremateriell – salg
  webSystem – salg og vedlikeholdskontrakter
  RS-Kalk Cordel – sekretariat

 • Anette Ramstad

  /

  Kommunikasjonsrådgiver (vikar)

  Internkommunikasjon

  Pressekontakt fagpresse

  Webredaktør Rornorge.no

 • Randi Helen Nodeland

  /

  Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)

  Internkommunikasjon

  Pressekontakt fagpresse

  Trykksaker

  Webredaktør Rornorge.no

  Nyhetsbrev og Årsberetning

 • Arne Mæhle

  /

  Fast konsulent

  Installasjon og tilpasning av KS, DDV, FDV og NRL webSystem
  Bedriftsinterne kurs
  Konsulentbistand
  Utarbeidelse av maler, rørleggermeldinger, søknadsskjema o.l.
  Programmering av Microsoft Office

  Ta kontakt med Arne direkte for tilbud på bedriftsinterne løsninger.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581