PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 • Bransjeanalyse

  Bransjeanalyse 2016

  For å kartlegge de utfordringene rørleggerbransjen står overfor i fremtiden, har Rørentreprenørene Norge i samarbeid med Varde Hartmark produsert en bransjeanalyse med oppdaterte tall og analyser av VVS-markedet.
 • BHT

  Medlemsfordel: Bedriftshelsetjeneste og yrkesskadeforsikring fra Matrix

  Rørentreprenørene har i Samarbeid med Yrkesskadeforsikringsselskapet Matrix muligheten til å tilby en bedriftshelsetjeneste uten årlige undersøkelser av ansatte hos legen.
 • Foto: NRK Beta

  Forsvarlige lønnsforhandlinger i bedriftene

  Rørentreprenørene Norge innhenter hvert år lønnsstatistikk fra medlemsbedriftene. - Årets lønnsforhandlinger er moderate, men forsvarlige i følge Rørentreprenørene Norge.
 • rørlegger

  Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

  Ny grense på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.
 • geir flan thollefsen

  Tariffoppgjøret i havn

  Onsdag ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2016 – 2018 - 16 timer på overtid!
 • help

  God start for Advokatforsikringen

  Siden nyttår har Rørentreprenørenes medlemmer kunnet kontakte sitt eget advokatteam i HELP Forsikring. På kort tid har advokatene passert 10 saker, fra kontraktsgjennomgang til søksmål. Beløpene det står om varierer mellom noen titusener og nær 2 millioner kroner.
 • Mange flere vil ha krav på dagdiett

  Den nye avtalen for reiser innenlands gjør at mange arbeidstakere som i dag ikke kan kreve dagdiett for sine reiser, fra nyttår vil kunne gjøre det. Det blir dyrt for arbeidsgiver.
 • Ny og forenklet IA-avtale

  Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev ny Intensjonsavtale for oppfølging av sykemeldte og et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) tirsdag 4. mars.
 • Nye sparerammer for innskudds-pensjon

  Fra 1. januar 2014 økte de maksimale sparesatsene for 1,1 millioner nordmenn med innskuddspensjon. – Mange bedrifter vil vurdere muligheten til å tilby en enda bedre pensjonsordning til sine ansatte, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581