PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i februar

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar på i februar 2018.

1. februar

Styremøte og stratgeisamling Buskerud - Eli Heyerdahl Eide

5. februar

Møte om Digitalt veikart - Oddgeir Tobiassen, Tor Backe
TEK17 Assemblin - Eli Heyerdahl Eide
Møte avdelingsledere i BU, VE, TE, HED, OPP - Eli Heyerdahl Eide

6. februar

Kompetanseforum, BNL - Oddgeir Tobiassen, Eli Heyerdahl Eide

7. februar

HMS-forum, BNL - Oddgeir Tobiassen

8. februar

Nasjonal prøvenemndsamling - Eli Heyerdahl Eide, Oddgeir Tobiassen
Informasjonsmøte – Rørhåndboka 2018 - Martin Andersen
.

9. februar

Kurs: Servicerørleggeren GK DRammen - Oddgeir Tobiassen, Eli Heyerdahl Eide

13.-14. februar

Rørdagene 2018 - Martin Andersen

15. februar

Styremøte i Rørentreprenørene Norge

16. februar

Møte med Holthe prosjekt - Odgeir Tobiassen, Tor Backe

21. februar

Møte i RørNorges Entreprenørutvalg - Tor Backe

22. februar

Møte Skarland Press - Martin Andersen, Tor Backe

22.-23. februar

Våtromskurs Hamar - Oddgeir Tobiassen

26. februar

Styremøte Blimester.com - Tor Backe
Miljøforum BNL - Eli Heyerdahl Eide

28. februar

Baskurs Sortland - Oddgeir Tobiassen

 

 

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581