PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Aktiviteter i november

Kurs, konferanser, viktige møter og andre forum vi holder eller deltar på i november 2017.

1.-2. november

Entreprenørkonferanse Losbygods-  Tor Backe, Oddgeir Tobiassen, Eli Heyerdahl Eide

2. november

BNLs kommunikasjonsstrategi - Tirill Ilebekk Hansen
Bli rørlegger - fokusgrupper - Tirill Ilebekk Hansen

3. november

Evalueringsmøte Bachelor- og Masterutdanning Høgskolen Oslo & Akershus - Oddgeir Tobiassen

6. november

BNLs bransjedirektørmøte - Tor Backe

Testmøte betaversjon rørWeb - Oddgeir Tobiassen

7. november

Møte Opplæringsutvalget Fagrådet for våtrom

8.-9. november

Avdelings- og opplæringskonferanse - Alle

9. november

Workshop Bli rørlegger - Tirill Ilebekk Hansen

13. november

BNLs bransjedirektørmøte - Tor Backe

Våtromskurs Mjøndalen - Oddgeir Tobiassen

14. november

Faglig treff Byggeindustrien - Eli Heyerdahl Eide

Møte med Høyre på stortinget. Oppfølging av statsbudsjett høringer

Bli rørlegger - kreativ brief - Tirill Ilebekk Hansen

14.-15. november

Kurs Akkordtariff Bodø og Tromsø - Oddgeir Tobiassen

Infomøte TEK17 Bodø og Tromsø - Oddgeir Tobiassen

16. november

Styremøte Rørentreprenørene Norge - Tor Backe, Anne Lise Ihle, Tirill Ilebekk Hansen

TEK 17 møte Gol - Eli Heyerdahl Eide

Cordel-dagene - Martin Andersen, Oddgeir Tobiassen

17. november

Nettverksmøte Trondheim – kvinner i teknikk og håndverk

20. november

BNLs bransjedirektørmøte - Tor Backe

VANNSKADESIKKER RØRENTREPRENØR - Mjøndalen - Martin Andersen

21. november

Styremøte Boligmappa - Tor Backe

TEK 17 møte i Kirkenes - Eli Heyerdahl Eide

VANNSKADESIKKER RØRENTREPRENØR - Oslo - Martin Andersen

22. november

TEK 17 møte i Alta - Eli Heyerdahl Eide

Dialogmøte – Fellestjenester bygg - Martin Andersen

Infomøte TEK17 Haugesund og Stavanger - Oddgeir Tobiassen

23. november

EBA Kompetanseforum møte - Eli Heyerdahl Eide

Seminar vannskader - Oddgeir Tobiassen

27. november

BNLs bransjedirektørmøte - Tor Backe

Møte Standard Norge – NS 3424 - Oddgeir Tobiassen

28. november

Energifleksible varmeanlegg – kurs VVS foreningen - Eli Heyerdahl Eide

29. november

Styremøte Ingeborg Nettverk  - Eli Heyerdahl Eide

Møte i Arbeidsgiverutvalget – forberedelse til vårens tariffoppgjør - Tor Backe

Brukermøte tekniske fag – BIM v/ NELFO - Martin Andersen

30. november

Møte med Hæge Nore UIOA - Eli Heyerdahl Eide

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581