PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

stortinget wikimedia commons

Næringspolitikk

Rørentreprenørene Norge er en tydelig stemme overfor myndigheter og andre beslutningstakere. Vi sørger for at rørbransjen blir hørt gjennom god dialog og etablerte samarbeidsgrupper.

Vi er engasjert i spørsmål knyttet til blant annet:

  • Plan- og bygningsloven (TEK, SAK, GOF)
  • Energi og miljø
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Svart arbeid (ROT)
  • Rørbransjens generelle rammevilkår
  • Omdømmebygging
  • Forholdet til leverandører og oppdragsgivere.

Vi står sterke sammen med Næringslivets Hovedeorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL). Dette gir oss enda større påvirkningskraft, og gir oss mulighet til å samarbeide på tvers av fagfelt innenfor næringen.

Vi tar også del i revisjon av standardvarer og øvrige byggeblanketter og har en løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler