PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Håndverkerklagenemnda

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg.

Besøk Håndverkerklagenemndas nettsider her.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og:

Håndverkeren må være medlem av en av disse foreningene for å få tvisten behandlet, og tvisten må gå om verdier over kr 5 000. Les mer om vilkårene for å klage her.

Om Håndverkerklagenemnda
Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund.
Advokat Trond Martinussen og styremedlem Martin Rynning representerer Rørentreprenørene Norge i nemnda.

Kontaktinformasjon
Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Tlf.: 23 08 86 60
E-post: post@handverkerklagenemnda.no

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler