PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Medlemsfordeler

Som medlem av Rørentreprenørene Norge får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Ta tjenestene i bruk og sørg for å få mest mulig igjen for medlemskapet. Det skal lønne seg å være medlem i Rørentreprenørene Norge! Klikk på ikonene under for å lese mer.
 

 • møteplass

  Møteplass

  Som medlem har du tilgang til et bransjefellesskap på tvers av markedsorientering og geografi.
 • Rabattavtaler

  Medlemmer har tilgang til en rekke fordelsavtaler fremforhandlet av både Rørentreprenørene Norge og BNL-fellesskapet. Klikk her for full oversikt.
 • Næringspolitikk

  Rørentreprenørene Norge arbeider for å styrke og bedre bransjens rammebetingelser.
 • Rekruttering og utdanningspolitikk

  Foreningen jobber aktivt mot myndigheter for å sikre god og relevant utdanning i tråd med bransjens behov. Vi driver rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom i nært samarbeid med bransjens 13 opplæringskontorer.
 • Medlemsservice

  Medlemmer kan kontakte Rørentreprenørene Norge for hjelp med arbeidsgiverspørsmål, tvistesaker, kontraktforståelse og tekniske spørsmål.
 • Håndverkerklagenemnda

  Organisasjonen er part i klagenemnda som behandler tvister mellom forbruker og medlemsforetak
 • Firmaverktøy

  Våre firmaverktøy er utvikler for å forenkle bedriftenes arbeidshverdag, og gjør det enkelt å oppfylle krav til dokumentasjon, rapportering og kvalitetssikring (RørWeb og RørApp)
 • illustrasjon: prognose

  Markedsprognoser og markedsanalyser

  Medlemmer får tilgang til nøkkeltallsanalyse og prognosetall for byggnæringen generelt og rørbransjen spesielt. Logg deg inn i medlemsportalen for å laste ned rapporter.
 • Advokathjelp

  Medlemmer har kostnadsfri tilgang til juridisk bistand fra administrasjonen. Bedrifter med inntil 50 ansatte tilbys meget gunstig advokatforsikring.
 • Forsikring

  Vi har gunstige avtaler om bl.a. yrkesskadeforsikring, næringsbilforsikring, bedriftsforsikring og helseforsikring.
 • Kollektiv tjenestepensjon

  Vi har avtale om kollektiv tjenestepensjon til gunstige betingelser uavhengig av pensjonsordning.
 • Garanti

  Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om garantiordninger i byggesaker som alle medlemmer kan benytte seg av. I tillegg kan du bestille skatte-trekksgaranti eller husleiegaranti.
 • illustrasjon: profilering

  Profilering

  Medlemmer oppfordres til aktiv profilering av sitt medlemskap. Rørentreprenørene Norges emblem symboliserer seriøsitet, kompetanse og kvalitet. Logg inn i medlemsportalen for fri tilgang til profilmal og relevante filer.
 • Rørhåndboka

  Medlemmer mottar hvert år Rørhåndboka gratis og automatisk.
 • illustrasjon: materiell

  Kurs- og læremateriell

  Vi utvikler kurs- og læremateriell som gir medlemmer lett og rimelig tilgang til oppdatering og videreutvikling. Organisasjonen utvikler også felles kompetanseplattform for lærlinger: e-læring og iFag.
 • Kurs

  Vi utvikler og organiserer kurs for medlemmer. Deriblant våtromskurs, baskurs og prosjektlederkurs, samt kurs innenfor standarder, kontrakter og tolkning av regelverk
 • illustrasjon: info

  Informasjon

  Rornorge.no oppdateres jevnlig med siste nytt fra bransjen og organisasjonene. Medlemmer har adgang til lukket medlemsportal, og mottar månedlige nyhetsbrev med informasjon fra foreningen.
 • Rørfag

  Tidsskriftet eies av Rørentreprenørene Norge. Medlemmer mottar bransjens ledende magasin helt gratis. Kun medlemsbedrifter er søkbare i Røreggerguiden på rorfag.no
 • illustrasjon: synlighet

  Synliggjøring

  Vi jobber for å synliggjøre de seriøse aktørene i rørbransjen, overfor interne og eksterne målgrupper.
 • Forbrukermateriell

  Forbrukerportalen skikkeligrørlegger.no driftes av organisasjonen og tilbyr objektiv informasjon til forbrukerne om blant annet valg av fagfolk og produkter. Medlemmer profileres på nettsidene.
 • Norske standarder

  I samarbeid med Standard Online har vi satt sammen 4 nye aktuelle standardsamlinger for rørleggerbransjen som tilbys som abonnement.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler