PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Alle sammen

Avdelings- og opplæringskonferanse til Kiel

Rørentreprenørene Norges avdelinger og opplæringskontorer var samlet til konferanse på Kielfergen denne uken.

På konferansen var representanter fra landets opplærings- og avdelingskontorer samlet for å diskusjon, faglig påfyll og sosialt samvær.

I løpet av de to dagene konferansen varte fikk deltagerne innblikk i Rørentreprenørenes arbeid det siste året, samt muligheten til å diskutere relevante utfordringer innefor utdanning og næringspolitikk.

Deltagerne fikk også møte Rørentreprenørenes nye liason fra BNL, Kari Silsand Wilsgård som fikk muligheten til å presentere seg selv og bli bedre kjent med organisasjonen som helhet.

- Det var hyggelig å bli invitert og bli bedre kjent med Rørentreprenørenes administrasjon, avdelingsledere og opplæringskontor. Rørentreprenørene er flinke på mange områder, og jeg fikk notert masse på blokka. Jeg setter alltid pris på å lære av det andre er gode på, og vil trekke frem at dere blant annet er flinke til å synliggjøre på en enkel måte alt dere har gjort, og alt dere har planer om å gjøre i løpet av året, sa hun etter konferansen.

I tillegg til dette ble det gjennomgått viktige næringspolitiske saker som det blir jobbet med sentralt. Det var spesielt stort engasjement rundt Yrkesfag 2020, SAK og TEK10.

Status fra avdelingene

En av de viktigste postene på programmet var avdelingenes status fra året som har gått. Her fikk de muligheten til å presentere arbeidet som har blitt gjort siden forrige samling, samt dele utfordringer og seire. På forrige avdelingslederkonferanse ble alle avdelingslederne utfordret på å reise ut til medlemmene å dele ut medlemsbevis og hente inn informasjon i form av medlemsundersøkelse. Her hadde Marit Tøn fra Buskerud utmerket seg ved å besøke samtlige medlemsbedrifter, og samlet inn verdifull informasjon igjennom spørreundersøkelsen. Hun vant dermed den uformelle konkurransen blant avdelingene, og fikk en liten oppmerksomhet for den flotte jobben hun har gjort.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler