PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Historisk bred samling
Bransjeforeningene i BNL under møte tidligere år i arbeidet for

BNLs innstilling "Kvalifikasjoner for ansvarlige foretak"

Sommeren 2016 ba DIBK BNL om råd om hvilke krav som bør stilles for foretak som søker sentral godkjenning i fremtiden. Det ble etablert et ekspertutvalg fra byggenæringen som la frem en innstilling til DIBK den 15. november 2016. Fra Rørentreprenørene Norge deltok Kåre Ravndal, Sig. Halvorsen AS og Oddgeir Tobiassen fra administrasjonen i Rørentreprenørene Norge.

Oppdraget fra DIBK

I "bestillingsbrevet" fra DiBK ble BNL bedt spesielt om å komme med innspill til: 1. Forslag på hvordan man kan etablere en konkret og praktikabel vurdering av realkompetanse. 2. Forslag til utdannings- og praksislengde knyttet til de enkelte tiltaksklassene. 3. Behov for eventuelle nye godkjenningsområder.

Realkompetansevurderinger

Utvalget har foreslått at det etableres ordninger for realkompetansevurderinger for person og for bedrift med fokus på kvalifikasjonskrav som omhandler krav i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og saksbehandlingsforskriften.

Tilleggskurs for å kunne "klatre" til en høyere tiltaksklasse enn formalkompetansekravet

Utvalget har foreslått at den enkelte bransje i samarbeid med DIBK utarbeider tilleggskurs – benevnt prekvalifiserte kompetansepakker (PK’er) i rapporten). For enkelte godkjenningsområder foreslås det at det gis mulighet for å søke godkjenning i en høyere tiltaksklasse forutsatt nødvendig tilleggskompetanse (PK'er) og 50% lengre praksis enn formalkompetansekravet krever. Eksempler på PK'er for rørbransjen er ADK-1 kurs og FG-900 Utførelse og installasjon av sprinkler.


Forslag til utdannings- og praksislengde knyttet til de enkelte tiltaksklassene

Figurene nedenfor viser eksempler på prinsipp for predefinerte kompetansepakker (PK) for utførelse og prosjektering. Her vil det måtte lages en eller flere pakker for hvert fag/godkjenningsområde:

Se forslag fra Rørentreprenørene Norge til kompetansekrav for aktuelle godkjenningsområder

Overgangsordninger

Det er behov for overgangsordninger slik at foretakene får tid til omstilling. Det er en forutsetning at kompetansen i den faglige ledelsen i foretaket har tilsvarende nivå. Total relevant praksis skal tas med, både før, under og etter formell utdanning.

Utvalget foreslår følgende:

  • Alle foretak som hadde godkjenning før 1. januar 2016, får beholde denne, eventuelt får den tilbake, dersom de var kvalifisert, innenfor en overgangsperiode frem til 2025.
  • De referanseprosjektene foretakene hadde før 1. januar 2016 skal de beholde med den samme vurderingen som ble foretatt ved godkjenningen forutsatt at godkjenningen var korrekt.
  • Alle foretak som søker sentral godkjenning eller fornyelse må behandles etter de gamle reglene inntil nye regler innføres.
  • Når nye regler innføres, må det etableres overgangsordning for de nye reglene som vedtas på
  • bakgrunn av forslagene i denne rapporten, også slik at forholdene nevnt over blir ivaretatt.

Hva skjer videre?

DIBK vil nødvendigvis måtte bruke noe tid på å sette seg inn i innstillingen. I denne har vi også foreslått at DIBK etablerer fagråd med deltakere fra bransjene for å gi råd til DIBK i utformingen av kompetansekrav for de enkelte godkjenningsområder og tiltaksklasser. Vi forventer at dette arbeidet kommer i gang i begynnelsen av 2017. Vi håper også at DIBK så snart som mulig vurderer våre forslag til fornyelse og søknader som nevnt under overgangsordningen. For øvrig forholder vi oss til gjeldende regler og allerede vedtatt overgangsordning for fornyelse av sentral godkjenning frem til 1.juli 2018.

Les hele BNLs innstilling her.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler