PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

una oddgeir eli
Foredragsholder Una Myklebust Halvorsen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørnorge, Oddgeir Tobiassen og fagsjef for miljø og energi, Eli Heyerdahl eide. Rørentreprenørene er godt fornøyd med første gjennomførte BREEAM-kurs, og vi gleder oss til å fortsette.

Breeam Nor er fremtiden – get used to it!

BREEAM blir mer og mer valgt som miljøklassifiseringssystem for alle typer bygg. Vi anbefaler medlemsbedriftene våre å sette seg inn i hva BREEAM er FØR de skal prise jobber der byggherre ønsker BREEAM-sertifisering. Rørentreprenørene Norge tilbyr kurs som gir rørleggerbedriftene kompetanse om hva BREEAM er og hva de må hensynta når de både priser og bygger BREEAM-bygg.

– Vi har ønske om å kjøre BREEAM-kurs i hele landet, sier Fagsjef for Energi og Miljø i Rørentreprenørene, Eli Heyerdahl Eide, og legger til: – Buskerud, Vestfold og Telemark har alt meldt sin interesse, men vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å etterspørre dette kurset lokalt.

For å kunne prise et prosjekt, er det nødvendig å forstå hva BREEAM handler om.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method – kortere sagt BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy. Det er for så vidt også verdens eldste, og har blitt brukt siden 1999 på over 240 000 bygg. I Norge har NGBC (Norwegian Green Building Council) tilpasset en egen norsk standard som heter BREEAM NOR. Den kom i 2011, og foreløpig er 200 bygg sertifisert.

– Det er ingen tvil om at dette har kommet for å bli. Dette er fremtiden, sier Eli Heyerdahl Eide.

Byggherrene Breeamer for å tjene penger

– Hele formålet med BREEAM NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele byggeprosessen – fra start til slutt. Og det fordrer god planlegging, noe som kanskje har vært en undervurdert del av byggeprosessen siden totalentreprisenes inntog på 90 tallet? spør Eide retorisk.

Hun legger til at BREEAM NOR i praksis er et verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenking i alle ledd.

– Dette er helt frivillig for byggherre, men grunnen til at så mange gjør det – og jeg spår at flere og flere vil velge å gjøre det – er at det sikrer byggherren at han får den kvaliteten han har betalt for, og gir byggherre sikkerhet for hva han får, sier fagsjefen.

– Vi har ønske om å kjøre BREEAM-kurs i hele landet, sier Fagsjef for Energi og Miljø i Rørentreprenørene, Eli Heyerdahl Eide, og legger til: – Buskerud, Vestfold og Telemark har alt meldt sin interesse, men vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å etterspørre dette kurset lokalt.

For å kunne prise et prosjekt, er det nødvendig å forstå hva BREEAM handler om.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method – kortere sagt BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy. Det er for så vidt også verdens eldste, og har blitt brukt siden 1999 på over 240 000 bygg. I Norge har NGBC (Norwegian Green Building Council) tilpasset en egen norsk standard som heter BREEAM NOR. Den kom i 2011, og foreløpig er 200 bygg sertifisert.

– Det er ingen tvil om at dette har kommet for å bli. Dette er fremtiden, sier Eli Heyerdahl Eide.

Byggherrene Breeamer for å tjene penger

– Hele formålet med BREEAM NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele byggeprosessen – fra start til slutt. Og det fordrer god planlegging, noe som kanskje har vært en undervurdert del av byggeprosessen siden totalentreprisenes inntog på 90 tallet? spør Eide retorisk.

Hun legger til at BREEAM NOR i praksis er et verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenking i alle ledd.

– Dette er helt frivillig for byggherre, men grunnen til at så mange gjør det – og jeg spår at flere og flere vil velge å gjøre det – er at det sikrer byggherren at han får den kvaliteten han har betalt for, og gir byggherre sikkerhet for hva han får, sier fagsjefen.

Bygg som er BREEAMet har 8-9 prosent lavere driftskostnader, kan dokumentere 7,5 prosent økt eiendomsverdi, og det er lettere å få tak i leietakere.

– Miljøsertifiseringen er ikke fastlåst til én type bygg, og miljøarbeidet i bygget blir vurdert til forskjellige nivåer. Det kommer i flere grader, der BREEAM Outstanding er det beste. I Norge er det to bygg som har denne - Powerhouse i Sandvika og det nye kjøpesenteret på Fornebu, sier Eide.

For å nå helt til topps og motta Outstanding-graden, må man ha scoret 85 prosent på BREEAM-systemets målestokk. Like under følger Excellent, Very Good, Good og Pass.

Fakta:

Breeam omfatter ni temaområder og flere fagfelt. Det er et miljøsertifiseringsverktøy for hele byggenæringen. Vannforbruk og vannbesparelse er essensielt når det kommer til rørbransjen.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler