PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

 akkordtariff 2017
Venstre side: (Fellesforbundets representanter) Finn Gunnar Domben, Petter Krigsvold, Dag Mathisen, Jorge Dahl, Kjell Arild Lier Høyre side: (Rørentreprenørene Norges representanter) Oddgeir Tobiassen (sekretær), Geir Thollefsen, Gunnar H. Qvam, Thomas Jørs, Odd Pedersen, Jens Løvås, Jens Gustav Haseth

Dette må du vite om akkordtariffendringene

Den tekniske revisjonen av akkordtariffen er ferdig, og den nyeste utgaven kan du laste ned på våre lukkede sider.

Arbeidet med akkordtariffen har pågått siden mai 2015 og hovedformålet med revisjonen har vært forenklinger. I tillegg er det noen mindre justeringer og prismessige kompletteringer på grunn av nye materialer og arbeidsmetoder.

Dette er de viktigste endringene i akkordtariffen, som gjelder fra 1. august 2017:

Kapittel Alminnelige bestemmelser

 • Punkt 1 nytt generelt prosenttillegg 10,27%
 • Punkt 7 Prosentsatser for flytting og transport på byggeplass for verksted og lager, spise og skiftested, samt avfallskontainer er nå samlet i en tabell.
 • Punkt 8 Det er utarbeidet egen tabell med oversikt over arbeid som inngår/ikke inngår i akkordprisen, samt hvem som har ansvar (firma/bas). Det er også presisert hva dokumentasjonen og egenkontroll skal omfatte.
 • Punkt 9 Ventetid er flyttet og inngår i tabell, punkt 8.
 • Punkt 11 Ny oversiktlig tabell over arbeidsgiverens og akkordlagets plikter.
  Tekst for verksted, lager og lagerplass er oppdatert og mer i tråd med dagens behov og krav.
 • Punkt 12 Tilleggsprosenter for arbeid i ulike typer bygg.
  Det er foretatt en forenkling av tabell punkt a) – k) slik at nærliggende byggtyper nå har like og mer sammen-fattende prosentsatser. Prosentsats for rørledninger inntil 61mm i tekniske rom, energisentraler, storkjøkken etc. er øket med 5% i forhold til øvrig utstyr og komponenter i respektive rom. Dette med bakgrunn i mindre og mer kompakte tekniske rom. Nytt punkt m) definisjon av timebegreper.
 • Det er utarbeidet ny tekst i punkt 17 som gjelder prosenttillegg for vanskelige legge- og installasjonsforhold med hensikt å unngå misforståelser.
 • Punkt 18 inneholder nytt oppdatert eksempel på akkordavtale.

Kapittel B Rørdeler

 • Ny pris og nytt punkt 1o) Ettermontering av sprinklerkurver

Kapittel C Sveisearbeider

Punkt 4 Plastsveising

 • a) Sveising av tynnveggede rør og deler med varmeelement eller varmeimpuls
  Ny tekst og ny pris for 210mm
 • b) Sveising av tykkveggede trykkrør og deler med varmeelement eller varmeimpuls
  Ny tekst og nye priser for alle dimensjoner
 • c) Sveising med elektromuffer for tykkveggede rør
  Nytt punkt med nye priser for aktuelle dimensjoner
 • d) Sveising av rette avstikkere betales pr. skjøt
  Nytt punkt med nye priser for aktuelle dimensjoner

Kapittel E Ventiler og armaturer

Nye priser og nytt punkt

 • 1j) Montering av automatisk vannstoppeventil komplett
 • 1k) Montering av følere til automatisk vannstoppeventil

Kapittel G Sanitærutstyr

 • Nytt og forenklet forord
 • Nye punkter og priser for
  2j) Hev- og senkbart klosett
  3f) Hev- og senkbar servant

Kapittel I Utstyr for varmeanlegg

 • Ny pris for punkt 2c) Radiatorer av alle typer varmeelementer over 70kg

Kapittel J Jern og konsoller

 • Ny pris for punkt 4e) Montering av Z-jern og lignende

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler