PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Håndverkerklagenemnda ill.bilde
Foto: freeimages.com

Du er pålagt å opplyse kundene dine om at du er tilknyttet håndverkerklagenemnda - slik gjør du det

Håndverkerklagenemnda er godkjent 22.9.2017 av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov om godkjenning av av klageorganer for forbrukersaker. Det nye lovverket trådte i kraft 1.7.2016 og med det fulgte krav til virksomheter om at de må opplyse sine kunder om hvor de kan henvende seg i tilfelle klager. Les mer for informasjon om hvordan du oppfyller lovens krav.

1. juli 2016 trådte Lov om klageorganer i forbrukersaker i kraft. Loven regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Alle klagenemnder har vært pålagt å søke om godkjenning.

I forbindelse med ikrafttredelsen av loven blir alle næringsdrivende forpliktet til å gi informasjon til forbrukere om klageorgan som kan forhandle en sak mellom partene. Informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene.

Alle medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Slik gjør du det:

Bedriftens nettsider

Samtlige bedrifter må vise til Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda på egne nettsider.

Forslag til standardtekst til nettsider (og i villkår) som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:
 
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
 
Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).

 

Brev til kunder

I tilfeller hvor bedriften avviser et krav eller en klage fra kunde skal det også henvises til både Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda

Forslag til standardtekst i avvisning av klage (til svarbrev)som oppfyller kravene etter loven:

Hvis du vil gå videre med saken din kan du sende en klage til

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:
 
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
 
Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).

 
 

 

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler