PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

sentralt godkjent
DiBK har også utarbeidet et nytt merke for sentralt godkjente bedrifter, som vil brukes fra nyttår.

Enklere å være seriøs i byggebransjen – sentral godkjenning utvides

Fra nyttår blir det enklere å velge seriøse leverandører i byggenæringen. Ordningen med sentral godkjenning utvides slik at bedriftene ikke bare skal være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding 7. desember 2015.

Fra 1. januar 2016 innføres krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Den nye ordningen skal gjøre det enklere for foretak å vise at de er seriøse i sitt arbeid og være et kvalitetsstempel som gir konkurransefortrinn. De nye kravene gjelder også ved fornyelse av sentral godkjenning.

De som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise;

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

DiBK har sammen med Skattedirektoratet fått på plass et system som gjør det mulig å hente inn relevant informasjon om virksomhetene.

DiBK har også utarbeidet et nytt merke for sentralt godkjente bedrifter, som vil brukes fra nyttår.

– Vi håper at byggenæringen tar i bruk dette merket aktivt i sin profilering. Da blir det enklere også for forbrukerne å vite hvilken bedrift som er seriøs, sier Sanner.

Endring av godkjenningsområder for prosjekterende og utførende fra 01.01.2016

Aktuelle godkjenningsområder for rørentreprenører:

  • Sanitærinstallasjoner
  • Varme- og kuldeinstallasjoner
  • Slukkeinstallasjoner
  • Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner
  • Fjernvarmeanlegg

Lokal godkjenning i kommunene oppheves 1. januar 2016 etter pålegg fra ESA, men kommunene skal fortsatt fatte vedtak om å frata ansvarsrett hvis foretaket ikke er kvalifisert. Har kommunene kjennskap til useriøse foretak skal de stoppes. Kommunene får nå frigjort ressurser til tilsyn som før gikk til behandling av lokal godkjenning, sier Sanner.

Erklæring om ansvarsrett

Foretakene skal sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Endringen betyr at kommunene ikke lenger skal saksbehandle søknader om ansvarsrett i byggesaker. Erklæringene skal arkiveres hos kommunen.

Ansvarsrett i tiltaket gis når erklæringen er sendt. Ingen overgangsordninger

  •  DIBK har utarbeider eget skjema for erklæring om ansvarsrett – se utdrag nedenfor. Skjemaet legges inn i webSystemet til RørNorge fra 01.01.2016

Ansvarlig søkers rolle endres ikke!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler