PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

entrpr konf 2015

Entreprenørkonferansen 2015

Også i år var Rørentreprenørenes årlige entreprenørkonferanse spekket med gode innslag og fornøyde deltakere på Losby Gods i Lillestrøm.

– Det var et interessant og sammensatt program, med litt av hvert som jeg tror interesserte de 32 deltakerne – (pluss foredragsholdere), sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Roger Årdal (daglig leder i Evan-Jones International AS) er ekspert på organisasjonsledelse, og åpnet konferansen med sitt innlegg om "Den moderne lederrollen".

Årdal mente blant annet at den moderne leder er tydelig og synlig med god spisskompetanse når det gjelder kommunikasjon med mennesker. Imidlertid oppfattet han at mange ledere er for konfliktskye og utydelige.

– Det var mye interessant stoff å fordøye på kort tid. Foredraget vil imidlertid bli gjort tilgjengelig for alle deltakerne, så her kan den enkelte fordype seg i stoffet til glede for seg selv og de ansatte, sier Backe.

Et prosjekt til etterfølgelse

– Vi hadde en orientering om de tekniske entreprisene på det nye sentralsykehuset i Østfold. Bygget er 85 000 m2 og det ble blant annet levert og montert 400 km rør. Med andre ord en stor entreprise, sier direktøren.

– God fremdrift og utmerket byggeplassledelse gjorde at de fem rørleggerbedriftene som var involvert i byggingen, var veldig fornøyd med byggeprosjektet. Det er sjelden rørleggere skryter så mye av en byggeplass. Det bemerkes at dette var en byggherrestyrt sideentreprise, så da slipper man å ha totalentreprenør over seg, noe jeg tror har vært en vesentlig årsak til suksessen, sier Backe.

Gjennomgangen av prosjektet vakte stor interesse blant deltakerne og åpnet for interessante spørsmål og meningsytringer blant entreprenørene.

Fokus på seriøsitet

Boye Ullmann orienterte om dagens byggeplasser som har ingredienser av svart arbeidskraft, ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.

– Han er en vaktbikkje for byggebransjen, og det var enighet om at han gjør en meget god jobb. Innlegget hans var utrolig spennende, og skapte debatt og engasjement, sier Backe.

Øvrige temaer på konferansen var FL-VA/VVS 2016, Kristin Skogen Lunds innlegg om NHOs aktiviteter og rolle i norsk næringsliv, og normtallsanalysen 2014 som ble presentert av Reidar Müller fra Varde Hartmark. Mange ønsket å få inn nøkkeltall med utgangspunkt i de større medlemsforetakene – noe som vil bli hensyntatt fra Rørentreprenørene Norges side.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler