PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Torbjørn Røe Isaksen Ingebjørg Martinsen Ole Larmerud
Ingebjørg Martinsen og Ole Larmerud overrekker Jubileumsboken til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagskolen Tinius Olsen (FTO) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) under samme tak

Rørentreprenørene Norge deltok på den storslagne åpningen av studieåret i et splitter nytt Campus Kongsberg, "midt i det teknologiske smørøyet i Norge".

HVB har 1500 studenter og FTO 300, hvorav et tyvetalls studerer ved FTOs KEM-linje.

Studieåret ble åpnet på den store utescenen med bandet "Broen", og skolens rektor, Petter Aasen åpnet markeringen ved å understreke at dette var en festdag både for studentene og for de ansatte.

Det er 600 nye studenter på HBV og 200 på FTO.

Kunnskapsministeren talte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var dagens hovedtaler. Han hadde allerede fått overrakt NRLs jubileumsbok, og hilste først de 50 amerikanske etterkommerne av Tinius Olsen velkommen til skolen og Norge.

Under gratulasjonen minnet Røe Isaksen studentene om Henry Fords utsagn: "Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess".

Fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød, Ordfører i Kongsberg, Vidar Lande (med en flott gruestigerdrakt), rektor Finn Simensen ved FTO og studentrådslederen var blant de andre talerne.


Ordføreren i Kongsberg, Vidar Lande

Løfter fagskolens status

Under omvisningen i det 24 000 kvadratmeter store skolebygget, ble det spesielt lagt vekt på at det ikke er noen fysiske skiller mellom HBV og FTO. De benytter samme laboratorier, verksteder, kantine og andre fasiliteter.

– Rørentreprenørene Norge ser svært positivt på samarbeidet mellom FTO og HBV, sier seniorkonsulent i organisasjonen, Ole Larmerud.

Han legger til at fagskolens status på denne måten løftes til et riktig nivå, noe som åpner for en fremtidig smidig overgang mellom fagskolen og ingeniørhøyskolen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler