PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Flere relevante forslag i statsbudsjettet

Regjeringen fremmet flere forslag i statsbudsjettet 7. oktober som er relevante for rørbransjen spesielt og byggenæringen generelt. Her finner du en oversikt og linker til NHO og BNLs betraktninger.

NHO mener statsbudsjettet er et unntaksbudsjett, som ser ut til å sko oss for det vinterføret norsk økonomi er inne i. Her kan du lese mer om hva Norges største bransjeorganisasjon mener om statsbudsjettet 2016.

Landsforeningene har delte meninger om budsjettet. Disse kan du lese mer om her.

BNL savner det store yrkesfagløftet og mener at redusert selskapsskatt er viktig for hele byggenæringen.

ENØK-fradraget: BNL mener regjeringens forslag til ENØK-fradrag minner mest om keiserens nye klær og vil ikke bidra til økt energieffektivisering i boliger.

For oppdatert informasjon om statsbudsjettet, besøk BNLs nettsider og meld deg gjerne på deres nyhetsbrev via skjema nederst på forsiden. 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler