PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ill.bilde omdømme yrkesfag

Foreldre er mer positive til yrkesfag

I en undersøkelse utført av Norstat for Rørentreprenørene Norge i august, kommer det frem at 8 av 10 foreldre med barn under 20 år er positive eller svært positive til at egne barn velger en yrkesfaglig retning (79%). Det lover godt for yrkesfagenes omdømme. Vi delte undersøkelsesresultatene med Kunnskapsdepartementet. Resultat: Fung. kunnskapsminister Henrik Askheim uttalte seg om undersøkelsen i et intervju på P4.

Svært positivt

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim sier til P4 at nyheten er svært viktig.
– Det er den samtalen ved kjøkkenbordet som fort avgjør hvilken linje man velger, og da er det veldig hyggelig at de samtalene handler om at yrkesfag gir kjempestore muligheter, sier Asheim.
Han tror den positive innstillingen viser at folk nå ser hvor viktig yrkesfaglig utdanning er for Norge i fremtiden. – Det er et ganske trygt utdanningsvalg å ta. Nå er det veldig mange flere muligheter som faglært. Du kan også ta høyere utdanning etter det, så det er ikke sånn at du har låst døra bare fordi du velger yrkesfag, forklarer Asheim.

Les og lytt til nyhetsinnslaget her.

Utdrag av undersøkelsesresultatene

Resultater fra en representativ undersøkelse gjennomført av Rørentreprenørene Norge for å se på yrkesfagenes status opp mot studiespesialiserende fag, og hvordan foreldregenerasjonen (de med barn under 20 år) ser på yrkesfag som aktuell retning for egne barn.

Ser fremtid for egne barn innenfor yrkesfag (284 av de 1000 spurte har barn under 20 år)

  • Undersøkelsen viser at 8 av 10 foreldre med barn under 20 år er positive eller svært positive til at egne barn velger en yrkesfaglig retning (79%). Spesielt positive er foreldre i Midt-Norge. Den laveste andelen svært positive foreldre finner vi i Oslo.
  • Utdanning er en utslagsgivende faktor. Den høyeste andelen foreldre som er svært positive til at egne barn velger en yrkesfaglig retning finner vi blant dem med grunnskole (89%). Blant dem med utdannelse på masternivå er andelen svært positive 34%. (32% er positive).  Andelen svært positive stiger imidlertid kraftig når utdannelsesnivået kommer opp på professornivå. (Universitet 5 år +). 60% i denne gruppen sier de er svært positive, mens 16% er positive.

Langt flere ser stigende enn synkende status for yrkesfagene

  • Undersøkelsen viser at det er langt flere som mener yrkesfagene har fått økt status enn lavere status det siste året. 34% svarer at de opplever at yrkesfagene har fått økt status det siste året, mens 10% mener fagenes status har blitt lavere. 4 av 10 mener det ikke har vært noen endring i status det siste året.
  • En tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2015 viste at en litt lavere andel (32%), mente statusen hadde økt det siste året, mens 15% mente yrkesfagenes status hadde falt. Det er altså færre i 2017 som mener yrkesfagenes stauts er synkende.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler