PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Arbeidsbil, illustrasjonsfoto

Foreslår endringer i regelverket for bilbeskatning

Skattedirektoratet foreslår en mer hensynsfull skattlegging av privat bruk av yrkesbil. Definisjonen av hvilke yrkesbiler som kan undergis en enklere beskatning gjøres klarere enn dagens regler.

Man får enten adgang til en mer gunstig modell enn i dag, eller så kan verdsettelsen skje etter antall kjørte kilometer, basert på nøyaktig dokumentasjon.

Forslaget innebærer blant annet et bredere unntak enn i dag for sporadisk bruk av servicebil. Det går ut på at inntil 10 kalenderdager med faktisk bruk av servicevogn og en sammenlagt privat kjørelengde på høyst 1000 kilometer anses som sporadisk. Den vil altså ikke utløse skatteplikt.

Det har lenge vært tilsvarende regler i Danmark.

Rørentreprenørene Norge er i likhet med NHO positive til forslaget.

Man kan lese mer om forslaget på denne linken

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler