PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

fagskolelærere på tur med rørentreprenørene norge

Første studietur for fagskolelærerne

Rørentreprenørene Norge (RørNorge), Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og fagskolene tok med fagskolelærere på lærerik studietur til København fra 8. til 10. september.

– Denne første studieturen med fagskolelærerne var vellykket og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive, sier direktør for Kompetanse og Utvikling i RørNorge, Oddgeir Tobiassen.

Han legger til at RørNorge, på grunn av det gode samarbeidet VVS-bransjen har med fagskolene, oppnår en KEM-utdanning som i stor grad er tilpasset bransjens behov.

Varmepumpeteknikk og vannbårne anlegg

På agendaen sto flere kompetansehevende poster. Faglærerne deltok på fagdag hos Danfoss, der de blant annet fikk innblikk i varmepumpeteknikkens siste nyheter, innregulering og styring av vannbårne anlegg.

Københavns Erhvervsakademi (KEA) ble også avlagt besøk.

– Her fikk vi en omvisning på skolen og en orientering om det danske utdanningsløpet for videregående tekniske skoler, sier Tobiassen.

Overgang mellom fagskole og høgskole

I motsetning til Norge har Danmark en tilpasset og glidende overgang mellom tekniske fagskoler og høgskoleutdanning (bachelor).

– Det jobbes med tilsvarende overgang i Norge, og da er erfaringene fra Danmark verdifull å ta med i det videre arbeidet. En del norske fagskoleingeniører tar også videreutdanning til bachelor i Danmark, noe som gjør det spesielt nyttig å ha et godt samarbeid med danskene, sier direktøren for Kompetanse og Utvikling hos RørNorge.

Samarbeid mellom bransje og fagskole

På turen deltok 11 fagskolelærere fra Fagskolen Oslo & Akershus, Bergen Tekniske Fagskole, Fagskolen Tinius Olsen Kongsberg, Fagskolen Innlandet Gjøvik og Sørlandets fagskole i Grimstad.

I tillegg deltok 4 representanter fra bransjeforeningene Rørentreprenørene Norge og VKE, som også avholdt internmøte med fagskolene.

– Vi fikk mye ut av dette, og er enda bedre rustet til en fremtid med økt bransjeglidning og behov for spesialkompetanse, sier Tobiassen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler