PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

alle breeamdeltakerne
Ulf Minge, Svein Erik Rollstad, Nils Erik Woldseth, Roger Aksnes og Ørjan Sjåmo var alle deltakere på BREEAM-kurset.

– Gå på kurs før du priser BREEAM-jobber!

Tilbakemeldingene er klare fra deltakerne på det nylig gjennomførte BREEAM Nor-kurset i regi av Rørentreprenørene Norge og NGBC.

Utsagn fra deltakerne vitnet om at kurset var lærerikt og bra, med nyttige diskusjoner og at dagen ga en enkel tilnærming til et "skremmende fag" og ga oss klare signaler på at dette er noe vi bør gjenta flere steder i landet.

To av deltakerne på kurset kom fra Andersen & Aksnes AS, en bedrift med rundt 35 ansatte i Asker. Roger Aksnes og Ørjan Sjåmo sier at kurset var nyttig for å få en innføring i hva BREEAM er og hvordan det fungerer.

Kurset vil gi dem en fordel når de skal prise BREEAM-jobber fremover.

– Nå vet vi hva vi skal hensynta og hvilke fallgruber vi kan gå i når man ikke vet nok. Den viktigste lærdommen var kanskje at vi som bedrift må sette klare krav til underlaget vi priser ut fra, sier Sjåmo.

Generelt lav BREEAM-kompetanse

Helt fra Bergen kom Svein Erik Rollstad for å delta på kurs. Han har tidligere gått innføringskurs i BREEAM, så han kjente allerede godt til miljøsertifiseringsordningen på et generelt grunnlag. Hans jobb som tilbudsleder i Apply TB AS innebærer stadige forespørsler om å regne på jobber som skal bygges etter BREEAM.

– Dette har sine utfordringer da byggherren ofte selv ikke forstår rekkevidden av hva han spør om. Dersom en byggherre sier han skal ha en alternativ pris på anlegget med «very good» standard blir risikoen for rørleggerbedriften svært høy, sier Rollstad.

Han opplever at BREEAM-kompetansen i Bergensområdet er lav, også hos hovedentreprenører som de gir pristilbud til. Selv har han ikke vært med på gjennomføringen av BREEAM-prosjekt enda, men han mener at flere i bransjen må delta på kurs. 

CM Mathiesen i Oslo stilte med hele fire deltakere på kurset, alle med erfaring fra flere BREEAM-prosjekter. Det kom de andre deltakerne til gode i løpet av dagen.

De stilte relevante spørsmål og kom med konkrete innspill som ga de som ikke hadde vært borti BREEAM et bredere innblikk i hva slags problemstillinger man vil møte.

Fint å jobbe på BREEAM-byggeplass

Ulf Minge understreket at en BREEAM-arbeidsplass er en ryddig og takknemlig måte å jobbe på. Nettopp fordi slike prosjekter blir så godt planlagt så går jobbene bra og byggeplassene blir gode steder å være. Det avspeiles også i effektiviteten på slike jobber.

Nils Erik Woldseth (ingeniør/prosjektleder i CM Mathiesen & Co AS) har vært prosjektleder for profilbygget på Fornebu og Schweigaardsgate 16.

– Det var veldig nyttig å få gått gjennom alle punktene som er relevante for rør, og ikke bare de som er aktuelle for utførende, sa Woldseth. Han satte pris på de mange gode diskusjonene blant deltakerne og den kunnskapsrike kursholderen.

 

Supre tilbakemeldinger

– Fra vår side som arrangør og ressurssenter for våre 653 medlemsbedrifter så er dette supre tilbakemeldinger å ta med i videre arbeid sammen med våre alle våre avdelingsledere lokalt der bedriftene våre holder til, sier Fagsjef Energi og Miljø Eli Heyerdahl Eide, og fortsetter: – Det er ingen tvil om at BREEAM kommer, og da vil vi at våre bedrifter skal være så godt forberedt at de slipper å gjøre feil og få dårlige opplevelser med denne måten å jobbe på.

Den tydeligste tilbakemeldingen kom fra en av deltakerne underveis i kurset: – Jeg er jammen glad vi ikke har fått noen av de BREEAM-jobbene vi har regnet på. Det hadde aldri gått bra! her var det mye å lære og mange spørsmål å stille før man kan gi en pris. Dette kurset var nyttig!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler