PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Yrkesfag_illustrasjonsbilde

Gjennomslag i utdanningspolitikken

Yrkesfag seiler virkelig i medvind for tiden. Fra å nærmest ikke være tema i offentligheten har vi i dag en kunnskapsminister som slår fast at en Mester er like verdifull som en Master. Det skjedde ikke over natten. I oktober 2015 overleverte vi Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen til Torbjørn Røe Isaksen. Et og et halvt å senere kan vi stryke seks av ti punkter på listen.

Rørentreprenørene Norge skal selvsagt ikke ta æren for alt det positive som har skjedd innenfor utdanningsfeltet de siste årene, her er det summen av innsats fra mange engasjerte aktører som fører til endring. Men vi har definitivt bidratt til å sette yrkesfag på dagsorden.

Tidligere har RørNorge jobbet ganske tradisjonelt med utdanningspolitikk. Vi har svart på høringer, skrevet søknader og bidratt i etablerte fora.
For to år siden bestemte vi oss for å innta en mer foroverlent posisjon, og kommunikasjonsavdelingen utarbeidet en egen utdanningsstrategi.
Målet var å heve yrkesfagenes omdømme, synliggjøre mulighetene innenfor yrkesfag og nyansere en tidvis ganske generell debatt. Sekkebegrepet "Yrkesfag" rommer 150 forskjellige fag - og her inngår alt fra helsefagarbeiderer til murere. Da kan vi ikke snakke om situasjonen som om den er lik for alle.

Dialog og informasjon
Vi ser at vi kommer lenger med å fronte meningene våre i debattform eller direkte dialog med beslutningstakere, enn ved å distribuere brede pressemeldinger.
Derfor har vi hatt debattinnlegg på trykk både i Dagbladet (rettet mot foreldre) og Utdanningsnytt (rettet mot rådgiverne). Vi har også vært i dialog med ledende skolepolitikere som Tone Tellevik Dahl (skolebyråd i Oslo) vedrørende Osloskolens nye strategi - Yrkesveien -, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Vi har sendt en henvendelse til samtlige medlemmer av Kirke, forsknings og utdanningskomiteen, som ble godt tatt i mot. Og "arrestert" både politikere og journalister når vi synes de har frontet et litt for unyansert bilde av yrkesfagene.

Og det nytter. I 2015 fikk vi utført en spørreundersøkelse hvor temaet var folks holdninger til yrkesfag. Denne gjentok vi nå i 2017, og det er gledelig å allerede kunne måle at trenden er i ferd med å snu.

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
Disse ti punktene ble som sagt definert i 2015. De merkede punktene er enten vedtatt - eller på god vei til å bli det.

1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.    Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.

Veien videre
Vi er fortsatt et godt stykke unna målstreken. Derfor er vi nå i ferd med å planlegge en rekke aktiviteter opp mot høstens valg. Vi skal oppdatere rørbransjens ønskeliste og gjøre vårt for å sørge for at vinden fortsatt blåser i yrkesfagenes favør.
 

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler