PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

samling kompetansekrav
I går og i dag var aktører fra ulike deler av BAE-næringen samlet for å se på kompetansekravene i sentral godkjenning. Foto: Siri Stang

Historisk bred samling for å vurdere kompetansekrav

36 deltakere har de siste to dagene vært samlet for å se på kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. Rørentreprenørene Norge var representert med Oddgeir Tobiassen, direktør kompetanse og utvikling, og Kåre Ravndal fra Sig. Halvorsen AS.

BNL fikk oppgaven av DiBK rett før sommeren om å koordinere en prosess i bygge- anleggs- og eiendomsnæringen for å gi innspill til å forbedre kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. Bakgrunnen for dette arbeidet er endringer i byggesaksforskriften 1.1.2016 som fikk utilsiktede negative konsekvenser.

–Jeg er forberedt på at dette vil bli en krevende oppgave, men det vil også være en historisk mulighet for byggenæringen å bidra til å påvirke og sette rammene innenfor et svært viktig felt for de ulike fagene i næringen, sier Jon Sandnes.adm. dir. i BNL.

Realkompetanse

En av oppgavene vil være å gi innspill på hvordan vi kan etablere en konkret, effektiv og forutsigbar vurdering av realkompetanse. Aktuelle spørsmål er hvilke elementer som skal inngå i realkompetanse i de ulike tiltaksklassene, hvilke kriterier som bør legges til grunn for å vurdere om realkompetansene er relevant for ulike godkjenningsområder, samt hvordan realkompetanse skal dokumenteres.

Rørentreprenørene Norges representant Oddgeir Tobiassen var godt fornøyd med prosessen.

– Vi er svært fornøyd med at vi har klart å samle et så bredt utvalg fra ulike organisasjoner, og ikke minst er jeg glad vi nå er i gang. Dette blir en spennenende prosess og vi er alle innstilt på å komme til en best mulig løsning, sier Jæger.

På er den første av fire samlinger. I dag skal vi først å fremst kartlegge hvor de ulike fagmiljøene står, når det gjelder de ulike problemstillingene vi skal løse, forteller Jæger.

– DiBK har også bedt om innspill på forslag til utdanningskrav og praksislengde for de ulike tiltaksklassene og hvilke arbeidsoppgaver som skal stilles som krav til de enkelte tiltaksklasser, sier Jæger.

Fristen er satt til 15. november. Da skal innspillet leveres til DiBK.

Disse deltar: Jon Sandnes, (BNL), Jørgen Leegaard, (BNL), Per Jæger, (Boligprodusentene), Egil Stabell Rasmussen, (BNL), Kjersti Grindal, (BNL), Arne Skjelle, (BNL), Torild Eng, (EBA), Thomas Norland, (EBA), Marita Grande, (HR-prosjekt), Ari Soilammi, (RIF), Geir-Egil Paulsen, (Arkitektbedriftene), Egil Skavang, (Arkitektbedriftene), Camilla Moneta, (Norske Arkitekters landsforbund), Petter N. Haug, (Norske Arkitekters Landsforbund), Jeanette Moen, (Fellesforbundet), Frank Ivar Andersen, (Byggmesterforbundet), Åsmund Østvold, (Byggmesterforbundet), Oddgeir Tobiassen, (Rørentreprenørene Norge), Kåre Ravndal, (Rørentreprenørene Norge), Finn Bagsund, (Maskinentreprenørenes Forening), Thor Jørgen Askim, (naml), Merete Bellingmo, (naml), Sigrid Murud, (Bygg og Bevar), Steinar Fretheim, (DiBK), Tore Strandskog, (Nelfo), Stein Hesstvedt, (Maler- og byggtapetsermesterens Landsforbund), Bent Sæthre, (Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund), Steinar Holm, (VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi), Jan Gunnar Madsen, (Norske murmestrenes landsforening), Hilde Brodahl, (Mesterbrevnemden), Christine Karlsen, (Lavenergiprogrammet), Camilla Alfsen, (Vox), Astrid Petalozzi, (Vox), Anne Madsen, (TEF), Arnstein Fedøy (Brannfaglig Fellesorganisasjon), Svein Kjærnet HLF (Heisleverandørenes Forening), Ketil Asklien, (NBEF)

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler