PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Investerer i Boligmappa

Dokumentasjonsverktøyet Boligmappa har gjort stor suksess siden lansering i 2013, og Rørentreprenørene Norge kjøper nå flere aksjer i bedriften.

Staten v/Ambita AS/Næringsdepartementet kjøpte seg nylig opp til 62,4 prosent i Boligmappa idet man ønsker å legge hele sin forretningsportefølje inn i Boligmappa. De synes det er et godt produkt.

– Rørentreprenørene Norges styre synes den økonomiske utviklingen ved Boligmappa er så god og at det er et så spennende prosjekt at vi har besluttet å gjøre en strategisk investering der. Vi har kjøpt to aksjer via Ambita – og vi vurderer også å kjøpe tre aksjer av NELFO, sier adm. dir. i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.
Selskapet verdsettes i dag til 25 millioner NOK.

I forbindelse med markedsføring av Boligmappa, har det nettopp blitt inngått avtale med Vestfold fylkeskommune om å kjøpe navnet Boligmappa Arena – som blir det nye navnet på Larvik Arena. Her holder et av verdens beste håndballag til.
Mandag 8. juni 2015 ble det ble holdt offisiell åpning av Boligmappa Arena, der blant annet Larvik-ordfører Rune Høiseth, daglig leder av Arena Larvik, Kjell Robert Kaspersen, og resten av styret i Arena Larvik IKS møtte.

Kontaktperson: Tor Backe

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler