PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Kommunikasjonsarbeid i 2015

Årets første 6 måneder har naturlig nok vært preget av oppgaver knyttet til navneendringen. Vi har blant annet hatt fokus på oppbygging og drift av nye nettsider, etablering av elektronisk nyhetsbrev, utarbeidelse av oppdatert informasjonsmateriell og en rekke profilartikler. I tillegg har etablerte prosjekter gått sin vante gang, og en rekke spennende aktiviteter er under planlegging for høstsesongen. Her får dere en oppsummering.

Nytt navn - nytt materiell
Det er nå drøye tre måneder siden vi endret navn til Rørentreprenørene Norge. Som ventet har det ikke vært helt uten barnesykdommer, men det meste er i ferd med å falle på plass.
Den største endringen er naturlig nok at vi nå konsekvent omtales under nytt navn - og at vi har tatt i bruk ny profil. Utover dette er det de nye nettsidene som står for den mest synlige forandringen.
Vi har lagt oss i selen for å lage nettsider som er brukervennlige, nyttige og oppdaterte. Statistikken gir gode signaler om at vi er på rett vei!

I perioden 1.-31. mai 2014 ble NRL.no besøkt 5244 ganger av 3631 brukere. I samme periode i år ser vi 6972 besøk av 5103 brukere på Rørnorge.no. Det er en økning på 33 %! Vi ser også at dere bruker mindre tid på å besøke like mange sider ved hvert besøk - noe som indikerer at det er enklere å navigere i den nye strukturen.
Mobilsider er også på plass. De bidrar naturlig nok også til totaltrafikken. Gode nettsider er levende. Det betyr at vi stadig vil utvikle og tilpasse innholdet etter som nye behov melder seg. I første omgang jobber vi med utvidelse av medlemsportalen. Her vil vi fremover publisere flere eksklusive nyhetssaker kun for medlemmer. Små tekniske justeringer utføres fortløpende.

Bildet viser statistikk for Rornorge.no i perioden 1.-31. mai 2015.

Internkommunikasjon
Etablering av rutiner for medlemskommunikasjon er i stadig utvikling. Elektronisk nyhetsbrev er en kommuikasjonskanal som er ny for både oss og dere. Fordelen for oss er at vi nå har anledning til å se hvor mange av dere som åpner nyhetsbrevene og hvilke saker dere bruker tid på. Det gir oss en god pekepinn på hvordan vi bør prioritere informasjonsflyten. Vi vil foreta en evaluering av nyhetsbrevene etter et år, hvor vi samtidig vurderer om det er behov for å gjeninnføre papirversjonen av situasjonsrapporten.
Samarbeidet med Rørfag er styrket. Det er etablert et redaksjonsutvalg bestående av representanter fra administrasjonen og Skarland. Utvalget skal være en møteplass hvor begge parter kan diskutere bladets innhold og formidling av Rørentreprenørene Norges interesser og prioriterte arbeidsoppgaver. Videre har Rørfags redaktør den siste tiden benyttet anledningen til å låne et kontor hos oss. Det bidrar til god dialog og styrker samarbeidet.
Vi vet at vi må bli flinkere til å videreformidle det organisasjonen jobber med. Det er viktig for oss å synliggjøre overfor medlemmene våre hva vi gjør - og hva vi oppnår på deres vegne. Dette er en prioritert oppgave som skal forbedres.

Ekstern kommunikasjon
Vår eksterne kommunikasjon har dette halve året vært konsentrert om videreutvikling av eksisterende prosjekter, samt igangsettelsen av en fersk kommunikasjonsstrategi. Årets første måneder har i stor grad vært preget av planlegging. I tiden fremover vil vi flytte aktivitetene fra papiret og ut i livet. Her kommer en kort oppsummering av noen igangsatte - og kommende aktiviteter.


Utdrag  fra den digitale rapporten

  • Mitt Anbud. Samarbeidet med Mitt Anbud ble inngått for å i større grad være tilstede der forbrukerne er. Vi er nå synlige med praktisk informasjon om valg av rørlegger - og link til Skikkelig rørlegger, i all e-postkorrespondanse knyttet til kjøp av rørleggertjenester via Mitt Anbud. I første kvartal 2015 ble 3117 anbudsforespørsler vedr rørleggertjenester registrert hos tjenesten. Samtlige har mottatt informasjon fra oss - og analyser viser at budskapet blir lest og tatt vare på, og hentet frem når anbudene skal vurderes. Vi er også i ferd med å inngå en fordelsavtale på vegne av våre medlemmer.   Les mer om samarbeidet her.
  • Lilleborg. Vi har inngått avtale med Lilleborg knyttet til markedsføringen av deres nye produkt Jif Rørfrisk. Vår logo er godt synlig på flasken, og Rørentreprenørene Norge profileres i en omfattende lanseringskampanje. Les mer om samarbeidet her.
  • Skikkeligrørlegger.no. Forbrukerportalen driftes fortsatt sammen med NRF og VVP. Siden årsskiftet har det vært foretatt nødvendige oppdateringer av innhold på sidene, samt produksjon av høstens redaksjonsplan. Siden 1. januar har sidene vært besøkt av ca. 20 000 forbrukere. Vi opplever at konkurransen om lesere har blitt spisset av at flere av kjedene nå også har tatt i bruk innholdsmarkedsføring fremfor mer tradisjonelle annonser. Vi innser at de kommersielle aktørene har større budsjetter enn oss, og dermed har anledning til å være mer synlige. Skikkeligrørlegger.no er fortsatt den eneste ikke-kommersielle aktøren i dette markedet, vår styrke er troverdighet og objektivitet. Ettersom det i revidert PBL legges opp til forenklet kontroll av håndverksbedrifter, ser vi at behovet for å fronte organisasjonstilhørighet vil bli enda større i tiden som kommer. Her vil Skikkelig rørlegger være et godt verktøy.
  • Digital rapport. Vi har en løpende kontakt med dagspressen, men ser også nytten av å ferdigstille en del materiell uavhengig av sesong. I 2011 ga vi ut rapporten "Tørre fakta". Rapporten bestod av en rekke artikler om rørbransjens fokusområder, knyttet opp mot relevante undersøkelsestall. I år har vi gjentatt undersøkelsen blant et representativt utvalg boligeiere for å kunne kommentere endring og utvikling i rørleggerfagets arbeidsområder. Undersøkelsestallene er supplert med fyldig artikler til redaksjonell bruk og vil brukes aktivt overfor pressen. Vi har denne gangen valgt å utgi rapporten i digitalt format, fremfor på papir. Samtlige medlemmer vil få den ferdigstilte rapporten tilsendt i neste nyhetsbrev.
  • Master til mester. I bransjeanalysen - og i organisasjonens strategi for årene fremover, trekkes kompetanse frem som et prioritert arbeidsområde. Dette skal også gjenspeile seg i vår eksterne kommunikasjon. I forbindelse med kommunevalget 14. september arrangerer vi derfor et møte mellom politikere og opplæringskontorer i samarbeid med fire lokale opplæringskontor for rørfag: Nord, Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi utfordrer lokale ordførere til å konkurrere med en lærling i en rørfaglig oppgave. Tanken bak er ganske enkelt å illustrere det vi allerede vet: at faglærte er bedre rørleggere enn hvermansen. I tillegg til utføringen av selve oppgaven vil det være en presserigg som informerer invitert lokalpresse og politikere om status for yrkesfag og lokale behov for lærlingeplasser. Vi vil også overlevere en ti-punktsliste over rørbransjens innspill til en bedre fagutdanning. Opplæringskontorene som ikke er blant de fire utvalgte vil også få tilbud om lokalt tilpasset presseoppfølging.
    Master til mester avsluttes på Bygg Reis Deg-messen på Lillestrøm i oktober - og knyttes da opp mot nasjonalbudsjettet.
    Vi må være ærlige på at et dette konseptet ikke vil føre til en umiddelbar omrokkering av fastlagt utdanningspolitikk, men forhåpentligvis kan et slikt arrangement være med på å synliggjøre rørleggbransjen som en aktiv og oppegående bransje med glimt i øyet.
  • Næringspolitikk. Dette halvåret har Rørentreprenørene Norge gitt to høringsuttalelser - i forbindelse med endringer i Plan og Bygningsloven - og nye energikrav til bygg i TEK10. I tillegg til å publisere informasjon i egne kanaler har vi bidratt med pressestoff til fagbladene. Vi ønsker naturlig nok mer oppmerksomhet rundt denne tematikken også i ekstern presse, dette har vi tatt høyde for i utviklingen av den digitale rapporten.

Kontaktperson: Tirill Ilebekk Hansen

 

 

 


 

 

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler