PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Birger Olsen (Huseiernes Landsforbund), Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning (Rørentreprenørene Norge), Tor Backe (Rørentreprenørene Norge) og leder av Håndverkerklagenemnda, lagdommer Peter Chr. Meyer.
Håndverkerklagenemnda april 2015

Løser tvister med Klagenemnda

Etter ett år og tre måneder i drift, har den første rørleggersaken vært oppe i Håndverkerklagenemnda.

– Det gjaldt en sak der partene åpenbart kommuniserte forbi hverandre. Som resultat av saken kan man igjen konkludere med at det er viktig å være konkret når man kommuniserer med kunden. Kunder skjønner ikke nødvendigvis fagspråk, så her er det viktig at rørleggeren setter seg i kundens sted, sier adm. dir. i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Alle henvendelser blir anonymisert og ligger ute på Håndverkerklagenemndas nettsider, der du også finner nærmere detaljer om nemnda og klageprosedyren.

– I et privatmarked som blir mer og mer uoversiktlig, med svart arbeid, utenlandske bedrifter og useriøsitet, mener jeg at det er viktigere enn noensinne å profilere den seriøse bedrift som har en organisasjon i ryggen, sier Backe.

Synliggjør skillet mellom seriøse og useriøse

For Rørentreprenørene Norge er Håndverkerklagenemnda et spennende tiltak i arbeidet med å skape gode rammebetingelser for våre medlemsforetak og være et nytt element i arbeidet med å trekke frem de positive fordeler med å handle med organiserte bedrifter.

Gjennom Klagenemnda bidrar vi til å synliggjøre skillet mellom de seriøse og useriøse bedriftene i byggebransjen. Klagenemnda gir en grundig og faglig forankret saksbehandling hvor begge parter kommer til orde. Kompetanse og trygghet er stikkordene her. Hensikten er å gi forbrukerne en mulighet til å enkelt få avgjort en tvist, uten å måtte gå veien om advokater og domstolene. Nemnda løser alle typer tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten på arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre problemer.

Nemnda behandler for øvrig ikke saker der tvistebeløpet er under kr. 5.000 inkl. mva.

Under halvparten medlemmer

I 2014 fikk vi registrert 2 klager i rørleggerfaget, og begge ble løst i minnelighet via administrasjonen. Fagsjef – sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen, løser også en del klager før de blir registrert.

Totalt i 2014 kom det inn 44 henvendelser til klagenemnda, der 22 angikk rør og 14 var klager på arbeid utført av elektriker. Blant de 22 rørleggerbedriftene som fikk klage, var bare seks stykker medlemmer hos Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler