PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

kristin skogen lund
NHO-direktør Kristin Skogen Lund tok innspillene fra Rørentreprenørene Norges medlemmer på alvor.

Lydhør NHO-sjef

NHO-direktør Kristin Skogen Lund orienterte om NHOs aktiviteter og arbeid for rørbransjen under Entreprenørkonferansen 2015. Hun tok med seg mange gode innspill fra de tilstedeværende.

Rørentreprenørene Norge ser nytten av å styrke samarbeidet med NHO. Dette kommer etter sterk anmodning av Dag Halvorsen, som sitter i NHOs styre på vegne av BNL.

Med dette som utgangspunkt, har vi presentert NHO på seneste avdelinsgleder- og opplæringskonferanse av Sverre Ivar Telnes. Samtidig var Kristin Skogen Lund invitert for å holde tilsvarende info på høstens Entreprenørkonferanse på Losby gods.

– Vi har forøvrig fått et tilbud om at alle avdelingslederne skal få ta del i NHOs kurstilbud, og Rørentreprenørene sentralt anbefaler avdelingslederne å knytte nærmere kontakt med NHO lokalt for dermed å påvirke næringspolitikken i lokalavdelingen, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Deltakerne satte stor pris på Skogen Lunds besøk, og fikk dessuten anledning til å stille mange konkrete og relevante spørsmål når det gjaldt NHOs aktiviteter og forholdet til Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler