PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Malawi 2018

Madzi ndi moyo - Vann er liv!

Som vinner av NM i rørleggerfaget 2017, fikk Didrik Hauge (26) nylig muligheten til å reise på prosjektbesøk til Malawi sammen med Rørentreprenørene Norge og Plan International Norge. Målet? Å oppleve rørleggerfagets betydning i et større perspektiv og se hvor avgjørende tilgangen på rent vann og gode sanitærforhold er for mennesker som lever i land hvor vann er mangelvare.

I Rørfags juni-utgave kan du lese en fyldig bildereportasje fra reisen til Malawi.

Didrik, som jobber som rørlegger hos Fanabedriften Chr. M. Vestrheim AS, er trygt tilbake i Norge og hverdagen sin som rørlegger. - I Norge tenker vi ikke på hva det betyr å ha tilgang på rent vann, vi tar det som en selvfølge. Å komme til Malawi å se hva rent vann faktisk betyr for folk har virkelig vært en tankevekker, forteller Didrik.

Bransjeorganisasjonen Rørentreprenørene Norge har samarbeidet med Plan International Norge i en årrekke. – Når vi nå fikk anledning til å invitere med oss en rørlegger på prosjektbesøk, var det naturlig at det var en representant fra den yngre garde, forteller kommunikasjonssjef Tirill Ilebekk Hansen, som også var med på turen sammen med fagansvarlig i Chr. M. Vestrheim AS, Roar Hermansen.

– Å reise til Malawi og se de utfordringene de har knyttet til vannforsyning og sanitærforhold på nært hold, har virkelig vært en påminnelse om at rørbransjen jobber med verdens viktigste ressurs – nemlig tilgangen på rent vann, forteller Ilebekk Hansen.

Avhengig av bistand

Malawi er et av de fattigste landene i verden og er i stor grad avhengig av bistand. Landet ligger sørøst i Afrika, og er et av Afrikas tettest befolkede, hvor de aller fleste lever på landsbygda. Landet er dermed sårbart for svikt i avlinger og ustabile råvarepriser.

Med Plan Malawi som vertskap besøkte det norske reisefølget en rekke lokale prosjekter innunder programmene WASH (Water, Sanitation & Hygiene) og PUSH (Peri-Urban Sanitation and Hygiene).

- Vi besøkte blant annet en rekke skoler, hvor Plan International Malawi har bygget tørrklosetter, forteller Didrik. – Her fikk vi virkelig oppleve forskjellen fra den norske skolehverdagen vi er vant til. At noe så enkelt som muligheten til å gå på do, vaske hender og skifte har så mye å si for elevenes hverdag ble en øyeåpner, sier Didrik.  

Prosjektbesøkene ga godt innblikk i den positive effekten av bistand, men synliggjorde også hvilke store utfordringer et land som Malawi står overfor. Høy barnedødelighet, mangel på arbeid, høy andel barneekteskap og høy forekomst av HIV / Aids er blant de største sosiale utfordringene. I tillegg er landet preget av uforutsigbar og begrenset tilgang på rent vann. Dette gjør det vanskelig å drive jordbruk i stor skala, og gir også grobunn for vannbårne sykdommer.

      

Vil gjøre mer

Et prosjektbesøk setter dype spor. Og selv om hverdagen kom brått, har Didrik et ønske om å bidra mer. – Å oppleve denne virkeligheten på nært hold har definitivt gjort at jeg ønsker å engasjere meg i større grad, forteller Didrik.
Det gjelder også Tirill Ilebekk Hansen. – På det private plan var det første jeg gjorde da jeg kom hjem å melde meg som planfadder for ei lita jente i Malawi. Etter å ha sett hvilken forskjell små bidrag kan utgjøre i et lite lokalsamfunns hverdag, var jeg ikke i tvil om at jeg vil bidra med mitt. Vi skal også ta en gjennomgang internt hos oss og se på hvordan vi som bransje kan være med å utgjøre en forskjell. Det håper jeg våre medlemsbedrifter vil være med på, avslutter Ilebekk Hansen.

Alvorlig vannkrise

Malawi er i en vannkrise. Mange elver tørker ut under tørketiden og fører til at vannforsyningene stopper opp. Trær har blitt hugget ned langs elver og elvebredder for å skaffe ved til energi. Dette har ført til delvis avskoging. Når det regner suges ikke regnvannet opp i jorden, men renner bort og øker faren for oversvømmelse. I 2015 ble Malawi hardt rammet av flom og i ettertid en lang periode med tørke. Dette har skapt store utfordringer for matforsyning for befolkningen.

Myndighetene intensiverer opplæringen blant befolkningen om ikke å felle trær til bruk for energi. Myndighetene har også intensivert elektrifisering i byene slik at folk ikke skal behøve å være avhengig av ved. Men dette er også en utfordring siden kraftproduksjonen er ustabil og ikke tilfredsstillende til å dekke befolkningens energibehov. Med en rask befolkningsvekst, årlig på ca. 2,4% for hele landet, er energiutfordringene et stort problem for landet. Folketallet i Malawi forventes å øke fra dagens 18 millioner til et sted mellom 40 og 50 millioner innen 2050.

Plan International i Malawi

- Plans arbeid i Malawi når drøyt 8 millioner mennesker
- Plan har jobbet med barns beskyttelse i Malawi siden 1994 – for å bedre situasjonen for spesielt barn, unge og kvinner.
- Våre programmer dreier seg om å bidra til økt tilgang til rent vann, inkluderende skolegang og helsetjenester.
- Plan samarbeider med 19 881 fadderbarn i Malawi, 2290 av disse har en fadder i Norge
- Totalt arbeider Plan med 404 405 personer og deres lokalsamfunn i landet

Om Plan International

Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid. Plan jobber i mer enn 50 land for å oppfylle barns rettigheter, blant annet til skolegang, helsetjenester og beskyttelse. Plan har et spesielt fokus på jenters rettigheter.

Arbeidet er mulig takket være Planfaddere og andre støttespillere som Rørentreprenørene Norge. 137 000 fadderbarn har en norsk Planfadder. I tillegg samarbeider vi med bedrifter, skoler og barnehager. Plan mottar også støtte fra Norad.
Plan International er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler