PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Rannveig R. Landet
Rannveig R. Landet (direktør Miljø olg Energi i BNL). FOTO: BNL

Måleverktøy for prestasjonsmåling i byggenæringens produktivitet

Rørentreprenørene Norges Entreprenørutvalg fikk en orientering om BNLs måleprosjekt på sitt møte 12. august 2015.

Direktør Rannveig R. Landet, BNL, kunne fortelle at bakgrunnen for dette prosjektet var at ikke alle i byggenæringen kjenner seg igjen i SSBs nåværende produksjonsindeks.

– Dagens statistiske data er ufullstendige og til dels feil og gir et feilaktig inntrykk av byggebransjens produktivitet, sier Rørentreprenørene Norges adm. dir. Tor Backe.

Havner i feil kategorier

I statistikken kommer ikke kvalitetsforbedringer frem, samtidig som prefabrikasjon og moduler havner i industristatistikken og ikke i byggestatistikken.

Dermed blir datagrunnlaget feil, og skaper et uheldig inntrykk av byggenæringen som en uproduktiv næring i forhold til andre næringer, noe som skader bransjens omdømme.

Produktiviteten må måles på forskjellige nivåer

Den største utfordringen er hvordan man bedre kan måle næringens produktivitet på forskjellige nivåer. Både på bransjeplan, bedriftsplan og ned på prosjektplan.

Man har landet på et system som benyttes av et universitet i Austin, Texas.

– Nå er ønsket at dette målesystemet skal prøves ut i bransjen. De er selvsagt interessert i å få med flest mulig av aktørene i en byggesak – herunder de tekniske entreprenørene, sier Backe.

Tilskudd fra Bygg 21

Bygg 21 har gitt tilskudd til prosjektet – noe som blant annet innebærer at bedriftene som deltar vil få hjelp fra innleide forskere til å implementere målesystemet i sin organisasjon.

Rørentreprenørene Norge ser viktigheten av at rørsiden blir med i prosjektet – og minst et av utvalgets medlemmer har så langt meldt sin interesse for å delta.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler