PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

martin andersen
Martin Andersen er Fagsjef for kvalitetssikring i Rørentreprenørene Norge.

Nei – det er ingen snarvei til mesterbrev

Mange av Rørentreprenørene Norges medlemmer har blitt kontaktet av en aktør i konsulentbransjen som tilbyr hjelp til søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er i virkeligheten svært urealistisk for de fleste.

Vi velger å ikke navngi aktøren, men råder våre medlemmer på generell basis om å ikke betale for denne typen tjenester. Det er som regel bortkastede penger, for det finnes enkelt og greit ingen snarvei til mesterbrevet.

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse ble vedtatt i Mesterbrevnemnda 9. april 2015, og trådte i kraft med umiddelbar virkning. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2003 nr. 1160 om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener.

 1. Ved søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse vurderes søkers realkompetanse opp mot hele mesterkvalifikasjonen.
 2. I en realkompetansesøknad må det dokumenteres
  a) Fag-/svennebrev i det faget det søkes om mesterbrev i.
  b) Minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter                bestått fag-/svenneprøve
  c) minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med       faglig og forretningsmessig ansvar
  d) oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget
 3. Relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå i grunnlaget for den helhetlige vurderingen.
 4. Dokumentasjonen skal være skriftlig og nøye spesifisert.

Daglig leder i Mesterbrevnemnda Johanne Wulfsberg Gamre sier i pressemelding at "(...) det er svært få kandidater som er kvalifisert til å søke om mesterbrev med bakgrunn i en realkompetansevurdering. Hver søknad krever helt individuell behandling og personlig kontakt, og etter veiledning velger mange å starte på mesterutdanningen."

Se hele pressemeldingen her

Seriøse veier til mesterbrev

Mesterbrevnemnda lukker ikke muligheten for å søke allikevel, men man har bare en reell sjanse for å få godkjent søknaden dersom man tilfredsstiller følgende kvalifikasjonskrav:

1) Utdanning rettet mot faglig ledelse
2) Faglig fordypning, som kalkulering, dimensjonering av anlegg, byggesøknader o.l.
3) Lønn – ledelse, økonomi og markedsføring

– En av veiene du kan gå for å utdanne deg til mester er gjennom blimester.com, som er en rendyrket mesterutdanning. Du kan også få mesterbrevet gjennom fagskolestudiet, da de fleste byggrelaterte linjene har en fagplan som inneholder "mesterfag" og dermed tilfredsstiller kravet til mesterbrev. Forutsetningen er selvsagt at kandidatene har svennebrev og tilstrekkelig praksis, sier Andersen.

Undergraver faget

Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge – Ofte er det slik at Mesterbrevnemnda konfererer med aktuell bransjeorganisasjon dersom de er i tvil om kvalifikasjonskravene til en kandidat. Vi ville aldri gått god for å tildele et mesterbrev til en person som ikke innehar nødvendige kvalifikasjoner, sier direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge, Oddgeir Tobiassen.

Andersen legger til at selv om det blir fint pakket inn av konsulentfirmaet, er ikke dette noe Mesterbrevnemnda bryr seg om.

– Selskapet gir inntrykk av at tildeling av mesterbrev avhenger av hvor bra søknad man skriver. Slik er det ikke – og det skal det heller ikke være. Da undergraver du hele faget, konkluderer Andersen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler