PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

NRK forsvarer omstridt oppussing av bad

Forbrukerinspektørene (FBI) på NRK sendte 18. mars et program om selvbygging av bad som falt i dårlig jord hos store deler av norsk rørbransje. Vi har vært i dialog med FBI for å oppklare saken, med håp om å få tydeliggjort overfor seerne at baderomsoppussing er så mye mer enn et enkelt kosmetisk løft.

Rørentreprenørene Norge mener at FBI burde ha understreket overfor sine seere at jobben de gjorde på gjeldende bad kun var en estetisk oppussing, og at den på ingen måte kan sammenlignes med den jobben en rørleggerbedrift utfører ved rehabilitering av bad.

Det største problemet med jobben som ble gjort i programmet er at det ikke ble lagt membran, og at FBI heller ikke fremhevet viktigheten av et godt underlag i reportasjen. Uansett hvilken forutsetning kunden har for å pusse opp, kan man aldri gå på kompromiss med det viktigste av alt, nemlig tettesjiktet. Ved å legge flis på flis uten tettesjiktet under, lager man en dårligere konstruksjon enn bare et lag med flis. Limet under vil fungere som en svamp. Når svampen er full av vann vil den slippe vannet gjennom. Dusjkabinettet som ble satt inn gjør problemet mindre, men det er like fullt et problem.

Når programleder Christian Strand viser frem resultatet for sine kolleger stilles spørsmålet "er det tett?" – og Strand svarer "Ja, her er det nye fliser."

I følge Plan- og bygningsloven - Teknisk forskrift skal badet være tett og arbeidet forutsettes utført av fagkyndig. Denne lille replikkvekslingen avslører redaksjonens manglende forståelse for lovverket. Det er på ingen måte flisene som sikrer tett bad, det er det tettesjiktet som gjør. Dette burde kommet frem.

Ufaglært arbeid årsak til de fleste våtromsskader

Store deler av alle våtromsskader (70 % iflg. Help forsikring) skyldes ufaglært arbeid og vi vet at badet er det rommet i huset det klages mest på i etterkant av boligsalg, er dette kritikkverdig. NRK presenterte her et rent kosmetisk løft på baderommet som en oppussing, uten å påpeke begrensninger i lovverket, eller slippe til fagekspertise med kommentarer om underlaget.

Vi reagerer også på at den summen redaksjonen pusset opp for, indirekte ble sidestilt med de 100-250.000 kr en rehabilitering koster ved bruk av faglært arbeidskraft. Her burde det vært redegjort for hva som er forskjellen på en slik kosmetisk oppussing som redaksjonen gjennomfører og hva rørleggeren gjør når han totalrehabiliterer. Vi mener at dette i reportasjen fremstår som to sider av samme sak.

Vi ba FBI om å gi oss en uttalelse der de informerer om hva som ligger til grunn for at viktig informasjon er utelatt, og fikk dette til svar:

(Prosjektleder for programmet, Eva Midttun Leira)

«Vi har fått mange tilbakemeldinger på sendingen. Jeg kan berolige om at veldig mange seere har forstått at dette dreier seg om en kosmetisk endring av badet.

Det sies tydelig i begynnelsen av saken at borettslaget skal totalrenovere badene om noen år. Men hva kan man gjøre mens man venter, som en kosmetisk oppussing?

Det er mange forbrukere som er redde for å gjøre noe som helst på badet, så vi ønsket å vise at man faktisk kan gjøre ting selv.

Saken ble laget i samråd med fagkonsulent Nils Jørgen Brodin fra Byggmesterforbundet som sjekket at badet ikke hadde fuktskader og kom med gode tips på hvordan en kan pynte opp et gammel bad.

Det kommer klart frem at en rørlegger gjennomfører alt arbeid hvor det kreves særkompetanse.

Både huseier og borettslagets styre var informert og innforstått med fremgangsmåten badet er fornyet på. 

Eier er også klar over at dette ikke er en totalrenovering og han vet også at det ikke kan kalles det i en eventuell salgsrapport.  

Vi tar selvkritikk på kommentaren som ble sagt i slutten av programmet om at det er tett. Der var det en misforståelse mellom programlederne, og burde vært tatt bort i redigering.

Vi ser at det er mange, men kun rørleggere, som har reagert på hvordan det fremstår.»

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler