PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Nye salgs- og leveringsvilkår

Rørentreprenørene Norges Entreprenørutvalg gikk gjennom og godkjente det omforente forslaget til ny FL-VA/VVS 2016 (bransjens felles salgs- og leveringsvilkår) 12. august 2015.

Entreprenørutvalget var enig om at denne revisjonen dannet et moderne, pedagogisk og balansert avtaleverktøy som imøtekommer bransjens behov for en avtale som er tilpasset senere års lovgivning – og bransjens sedvane på dette området.

Avtalen blir lansert på VA/VVS-møteplass 23. september 2015, forutsatt at VVP og NRFs styrer godkjenner den. For ordens skyld vil den også bli lagt frem for Rørentreprenørene Norges Styre.

For at våre avdelinger skal bli godt informert om avtalen, skal Rørentreprenørene Norges Administrasjon holde informasjonsmøter med de fleste av dem, der avtalens ordlyd og innhold vil bli gjennomgått og diskutert.

FL-VA/VVS 2016 forventes å tre i kraft fra 1. januar.2016.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler