PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

RørWeb lansert

Nytt digitalt KS-system RørWeb versjon 1.0 er lansert

Rørentreprenørene Norges versjon 1.0 av det nye digitale KS-systemet - RørWeb og Rørweb+ (appen) - er lansert. Brukernavn og passord er sendt administrator i alle bedrifter som har lisens for systemet.

I første versjon er følgende lansert:

- Komplett KS- og HMS dokumentasjon
- Håndbøker for ulike funksjoner i bedrift
- Dokumentasjon, drift og vedlikeholdsinstruks (DDV-instruks)
- Kunderegister og administrasjonsverktøy
- RørWeb+ (appen) for bruk av sjekklister og rapportskjemaer i prosjekter og service
- Integrasjon mot altinn for erklæring om ansvarsrett (elektronisk byggesøknad)


Nytt system fungerer på alle plattformer

Rørweb og RørWeb+ (appen) fungerer både på PC, nettbrett og mobiltelefoner for både iOS og Android systemer. Alle brukergrupper får tilgang til både appen og systemet med funksjonalitet avhengig av brukerrolle. Elektronisk brukerveiledning er også tilgjengelig i systemet.

webSystemet tilgjengelig ut 2019 
I en overgangsfase – i alle fall ut 2019 – vil begge systemene være tilgjengelig for bruk. webSystemet fases etter hvert ut og RørWeb blir det nye systemet som etter hvert blir gjeldende. I overgangsfasen benytter bedriften to systemer uten ekstra kostnad. 

Igangværende-  og nye prosjekter
Vi anbefaler at igangværende prosjekter fullføres og avsluttes i webSystemet, mens nye prosjekter kan etableres og gjennomføres i RørWeb.  

Innføringskurs over hele landet i januar og februar 2019
I januar og februar 2019 setter vi opp innføringskurs over hele landet. Tidspunkt for kurs gjøres i samarbeid med den enkelte avdeling og annonseres på 
www.rornorge.no. Invitasjon til kurs vil også sendes den enkelte medlemsbedrift i respektive avdelinger.

Nye funksjoner planlagt lansert første kvartal 2019
- Ettrinnssøknad og samsvarserklæring mot Altinn (endret og ny løsning)
- Forvaltning-, drift og vedlikeholdsinstruks (FDV-instruks)
- Integrasjon mot Boligmappa
- Utskrift og eksport av PDF

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler