PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Geir Thollefsen
Tekst og foto: Georg Mathisen

Oppfordrer til å bruke SSB-indeksen

– Bruk indeksen! oppfordrer Geir Thollefsen. Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt at man fortsatt skal utgi en egen indeks for varme- og sanitæranlegg i kontor- og næringsbygg.

Etter oppdrag fra Rørentreprenørene Norge har Statistisk sentralbyrå gjennom flere år utgitt en egen indeks for kontor- og næringsbygg– noe  mange fortsatt ikke er oppmerksom på.
 – Prøv å bruke den. Den gir et riktigere bilde av prisstigningen på arbeidene våre, sier Geir Thollefsen.

Du finner indeksen her.

Styremedlemmet i Rørentreprenørene Norge er daglig leder for C. M. Mathiesen & Co i Oslo. Han ønsker å benytte indeksen i fremtidige kontrakter.

Boligblokkindeks dekker ikke godt nok
– Vanligvis blir det avtale om fastpris med oppdragsgiver. De gangene vi får inn en indeksklausul i kontraktene våre, må vi benytte indeksen for boligblokk totalt. Den er ikke så dekkende for faget vårt, fastslår Thollefsen.
Det siste året er byggekostnadsindeksene for rørleggerarbeide i kontor- og forretningsbygg 3,8 prosent. For boligblokk generelt er den 2,8.
– Materialbiten i indeksen er enda høyere. Hvis jeg får et prosjekt med fastpris, må jeg binde opp underleverandørene mine med fastpris, også. Ellers taper jeg 4,5 prosent, forklarer han.

Ikke godt nok kjent
Geir Thollefsen synes det er rart at ikke flere i bransjen kjenner til indeksen og bruker den. Den ligger på nett, understreker han. Rørentreprenørene Norge betaler årlig betydelige summer til SSB for å få utgitt denne indeksen som kun gjelder rørleggerfaget nettopp fordi indeksene for boligblokk og rekkehus ikke gir full uttelling for faktisk prisstigning. - Den gir et riktigere bilde av prisstigningen på våre arbeider, og bør i større utstrekning tas i bruk av bransjen, sier Thollefsen.

Men indeksen er avhengig av abonnementsinntekter. I høst diskuterte styret indeksen og fastslo at den skal bestå og vil bli revidert av SSB i 2018 i samråd med Rørentreprenørene Norge . Men organisasjonen oppfordrer medlemmene som bruker den, til også å være med på å betale for å få utarbeidet og oppdatert den. Selv om den er fritt tilgjengelig på nettet, er det Rørentreprenørene Norge som dekker SSBs arbeid med indeksen.

Alltid penger utestående
Thollefsen peker på at rørentreprenører alltid har mye penger utestående, og at det kunne hjelpe litt hvis det var mulig å få gjennomslag for å bruke indeksen oftere.
– Det er lønnsstigning hvert år, og det er prisstigning på materialer to ganger i året. Samtidig driver vi og etterfakturerer med 30 dagers forfall, så vi har et stort etterslep på økonomien, sier Geir Thollefsen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler