PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Overraskende praksisendring

Fra 1. januar 2016 må alle firmaer som søker fornyelse inneha nødvendig formalkompetanse for å opprettholde godkjenning i tidligere tiltaksklasser.

Dette kommer av at den lokale ansvarsretten er opphevet fra 1. januar 2016, og at DiBk samtidig har endret veiledningen til saksforskriften.

Denne endringen kom svært overraskende både på bransjeforeningene i BNL og de berørte bedriftene.

Nå er det kun i tiltaksklasse 1 at man kan søke kommunen om godkjenning ved å vise til lang praksis. Dette gjøres i de tilfeller hvor man ikke har svennebrev.

Endringen i veiledningen rammer mange av våre små og mellomstore bedrifter, og Rørentreprenørene har tatt saken opp med BNL for å få en dialog med DiBk, slik at man i det minste kan få til en akseptabel overgangsordning før denne endringen trer i kraft.

Man bør også se på kravet til sivilingeniørkompetanse i tiltaksklasse 3, som utvilsomt berører mange av Rørentreprenørenes større medlemsforetak. Således er det et fåtall rørleggerbedrifter som har sivilingeniører ansatt i egen administrasjon.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler