PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

CAD
Her prøves tegneprogrammet ut med fem gulv som eksempel.

Pilotprosjekt hos RørNorge

Ni rørfaglærere ble kurset i forenklet CAD-tegning hos Rørentreprenørene Norge tidligere i november. I første omgang for å få en referansegruppe med lærere som kan påvirke programmet og komme med forslag til forbedringer.

Kurset bygger på plattformen BricksCAD, og man har skalert ned programmet slik at bare de mest brukte tegnesymbolene og strekene er der, slik at det skal være enkelt å forstå for alle og enhver.

– Man kan tegne konstruksjoner som hus, alt av rørføringer og utstyr, både på plantegning og oppleggsskjema, sier fagsjef for Sanitærteknikk i Rørentreprenørene, Are Skaar Nielsen.

– Tanken bak det hele er at elever og lærlinger skal få en enkel vei inn i den virkelige tegneverdenen. Dette er et tegneprogram som benyttes av de profesjonelle aktørene, og det er det de vil møte ute i den virkelige verden.

Skeptiske til tegneprogram

Nielsen er klar over at mange lærere er skeptiske til å ta i bruk tegneprogrammer i skolen. Mange har gitt tilbakemeldinger om at de er bekymret for at de ikke skal kunne lære det – og enda mindre lære det bort.

– Men når selv jeg har klart å lære meg det på to dager, bør alle kunne lære det – jeg har aldri likt å tegne, sier fagsjefen.

Ett poeng ved å tegne elektronisk, er at man ikke oppnår samme nøyaktighetsgrad ved bruk av blyant og papir. Dette løser seg selv i CAD og andre tegneprogrammer.

Krav i læreplanen

– Enkelte skoler har tatt i bruk elektronisk tegneprogram, mens de aller fleste fremdeles tegner for hånd. Læreplanen sier imidlertid at alle fag skal inneholde datastøttet undervisning, så på sikt er nok uansett alle nødt til å undervise med elektronisk tegneprogram

Lærerne var overbevist om at dette tegneprogrammet vil være svært positivt for rørleggerutdanningen fremover.

– Det er en merkedag for bransjen. Endelig er vi enige om et felles tegneprogram. Det er forenklet veldig, slik at det skal være lett både for elever og lærere. Det er nok en del lærere som kvier seg for å begynne med tegneprogram, og det er uheldig, sier faglærer ved Borgund VGS, Ståle Myklebust, som deltok på tegnekurset.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler