PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen
Direktør for Kometanse og Utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen

Raskere webSystem i ny drakt

– Layouten i webSystemet er oppdatert til Rørentreprenørene Norges profil, og blitt gjort mer oversiktlig og brukervennlig, sier direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen.

Oddgeir opplyser at selv om utseendet er endret i tråd med vår nye profil, vil domenet for innlogging allikevel være som før en stund til (www.nrlwebsystem.no).

Ny og bedre søkefunksjon

Søkefunksjonen i adresseregistret og registeret som inneholder dokumenter er blitt fornyet. Nå starter søket etter ønsket dokument, funksjon eller lignende automatisk når du begynner å skrive inn søkeordet.

Nye Norsk Standard i "Biblioteket"

WebSystemet ble også komplettert med to nye Norsk Standard i mai/juni 2015. Dette til orientering da det viser seg at informasjonen ikke har nådd ut til alle brukere.

NS 3055 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger.

Standarden er igjen tatt i bruk etter at den har vært tilbaketrukket noen år.

NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper

Funksjon for håndbøker

Funksjon for håndbøker aktiveres i løpet av uke 37. I første omgang utarbeides det forslag til: HMS håndbok, KS håndbok for rørlegger og KS håndbok for prosjektleder.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler