PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ill bilde lærebedrift

Rørbransjens beste lærebedrift?

NHOs fagopplæringspris deles ut hvert andre år til en lærebedrift som har utmerket seg innenfor sin bransje. Med tanke på hvor mange dyktige lærebedrifter og instruktører det finnes blant Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter, synes vi det er på tide at rørbransjen markerer seg i denne sammenhengen. Vi søker nå etter tips om dyktige lærebedrifter som kan kjempe om den gjeve tittelen, og samtidig få muligheten til å bli kåret til Rørbransjens beste lærebedrift 2018.

Dagens lærebedrifter er en bærebjelke i fag- og yrkesutdanningen. I lærebedriftene utvikles og videreføres den verdifulle yrkeskompetansen samfunnet vårt avhenger av.
Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi, og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremesterne.

Derfor: kjenner du til en drivende dyktig lærebedrift som fortjener mer enn en klapp på skulderen? Synes du kanskje din egen bedrift gjør en betydelig innsats på området? Da vil vi høre fra deg!

Send en e-post med en kort begrunnelse til firmapost@rornorge.no så snart som mulig. Utvalgte nominerte presenteres i Rørfag.
En jury bestående av to styremedlemmer og to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2018 og nominere denne videre inn til NHOs kompetanseavdeling i samarbeid med bedriftens lokalavdeling.

Rørbransjens beste lærebedrift 2018 kåres på årets Generalforsamling 31. mai.

Kriteriene for å bli vurdert som rørbransjens lærebedrift sammenfaller med statuttene for NHOs fagopplæringspris:

 1. Målsetting for prisen
  NHOs fagopplæringspris skal ha som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode lærebedrifter.
 2. Prisens innhold
  Prisen består av et innrammet sertifikat/diplom signert NHOs president og administrerende direktør. I tillegg gir NHO en sjekk på kr. 10.000,-.
 3. Nominasjonsprosessen
  NHOs landsforeninger og/eller regionforeninger inviteres til å nominere en, eller inntil tre, bedrift(er) som på en fremragende måte bidrar til fremme av fag- og yrkesopplæringen i sitt fagfelt. Nominasjonen meldes til NHO Avdeling Kompetanse.
 4. Kriterier
  Prisen kan deles ut til godkjente lærebedrifter som er NHO-medlemmer og som har hatt lærling(er) siste kalenderåret. Den nominerte lærebedriften skal ha fremstått som en fremragende ambassadør for fagopplæringen. Vurderingskriteriene skal særlig ta hensyn til bedriftens vilje til å ta inn lærlinger, fokus på faglig utvikling og kvalitet, læremiljø, kundetilfredshet og lokal tilhørighet. Både nye og etablerte lærebedrifter kan nomineres.
 5. Jury
  Nominasjonskomiteen oppnevnes normalt for fire år. Komiteen skal bestå av minst fire representanter fra NHO-fellesskapet. Nominasjonskomiteen ledes av NHO-S.
 6. Utdeling
  Prisen skal deles ut på en større nasjonal arena, som en konferanse eller liknende.
  Prisen skal deles ut av enten NHOs president eller administrerende direktør; i særlige tilfeller en annen NHO-leder, eller særlig fremtredende representant for fagopplæringen.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler