PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Rørentreprenørene Norge ønsker eget Vg2 Rørfag

– Vi i rørleggerfamilien ønsker et eget Vg2 for rørfag, fordi vi føler at vi ikke får nok timer til å ha en fornuftig opplæring med KEM slik det er nå, sier fagsjef for sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge, Are Skaar Nielsen.

Søknad om eget Vg2
Skaar Nielsen mener at det for en elev som har bestemt seg for å bli rørlegger, kan virke litt meningsløst å ha opplæring i to andre fag, taktekking og ventilasjon- blikk. Den dyrebare tiden bør brukes på det man har bestemt seg for å bli.
– Vi får dårligere elever ut som lærlinger. De er ikke like godt forberedt for faget som de kunne ha vært med et eget Vg2, sier han.

Utfordrende for lærerne
– I tillegg har lærerne en utfordring. De underviser gjerne i tre fag, og det er vanskelig å undervise i fag man ikke har kompetanse i. Elevene får jo ikke noen fullgod opplæring i noe fag med en sånn modell som vi har nå.
Resultatet er at lærlingene i dag ikke stiller med forventet kompetanse.
Skaar Nielsen understreker at politiske prosesser tar tid, så det er vanskelig å si når dette eventuelt går gjennom, men høsten 2016 bør være en mulighet for oppstart.

Økt kompetanse og mindre frafall
Rørentreprenørene Norge mener at med et eget Vg2, oppnår man en mer relevant rørleggerutdanning. Forhåpentligvis drar dette med seg mer interesserte lærere og elever – og den kompetansen man forventer. I tillegg tror man at frafallet vil bli mindre.
En viktig tilbakemelding fra faglærerne om dagens ordning, er at de ikke rekker å gå gjennom hele yrkesteorien som hører til rørleggerfaget.
– Vi mener at dette er veldig viktig. Vi tror den utdanningsmodellen som er i dag, er en av årsakene til at strykprosenten på svenneprøven har økt, sier Skaar Nielsen, og legger til: – Søknaden er sendt Faglig Råd som allerede er orientert om saken og gitt sin foreløpige positive tilbakemelding. Deretter går søknaden videre til Kunnskapsdepartementet for endelig behandling.

Les hele søknaden her.

Kontaktpersoner: Are Skaar Nielsen / Ole Larmerud
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler